Det blev den 17:e oktober 2013 världsfred till slut bröt ut.

Det inträffade efter att vår tids ondska – oligarkerna bakom den västerländska s k civilisationen även känt som det amerikanska eller angloamerikanska imperiet – för fjärde gången på kort tid gått in i väggen.

Det blev inget krig mot Syrien – trots nu senast grova kemvapenprovokationer.

 • Istället gavs Storbritanniens premiärminister Cameron ett blått öga av underhuset, som röstade ned denne zionistlakejs krigsförslag.
 • På andra sidan Atlanten fick den amerikanske krigsförbrytaren och utrikesministern John Forbes Kerry en lektion i statsmannaskap av Rysslands president Vladimir Putin och utrikesministern Sergej Lavrov.
 • Innan dess hade imperiets lakejer i Egypten, det s k muslimska brödraskapet, blivit avsatt av den egyptiska armén och betraktas nu i Egypten allmänt som det terroristband det i själva verket alltid varit.
 • Sista spiken i kistan blev det desperata försöket av USA:s republikanska parti att utmana presidenten Barack Obama på ett kyckling-rejs, med hela USA och världens ekonomi som insats.

Det blev republikanerna själva som blinkade först – och i dag är detta parti, liksom USA som supermakt – dött och begravet.

Den enda gren USA ännu möjligen skulle kunna ha en chans att vinna i är OS i massförstörelse.

Problemet med en sådan kraftmätning är att inte bara Amerikas Förenta Stater som legal entitet skulle försvinna, hela den nordamerikanska kontinenten skulle fysiskt gå under.

Det enda som i dag skulle kunna kasta grus i den internationella fredens maskineri vore om någon nekonservativ solo-operatör typ Dick “Dr Strangelove” Cheney detonerar en atombomb någonstans i Väst och skyller på islam – eller om Israels premiärminister Netanyahu på eget bevåg beslutar sig för att anfalla Iran.

Samtidigt i mellanöstern

USA:s fall från supermakt till håglös och förvirrad fattiglapp har fått mången israelit att inse att zionisternas plan på ett stor-Israel i mellanöstern är ungefär lika trolig som en israelisk månbas – och överger nu det zionistiska experimentet och återvänder till sina ursprungsländer. Beslutet är nog både klokt och humant – den s k staten Israels framtidsutsikter i ett mellanöstern man terroriserat under större delen av ett sekel kan diskuteras, nu när USA inte längre finns där att skydda landet.

Turkiet, vars ledare Erdogan 2011 lät sig övertalas att hjälpa “al-Ciada” att från turkiskt territorium terrorisera Syrien, har nu självt fått nog av rövarbanden och börjat bekämpa dem.

Vad händer nu?

Med historien som facit är nog dock det troligaste att Illuminati – d v s den lilla internationella oligarki vars girighet och blodtörstighet så länge hemsökt planeten – nu kryper tillbaka in i skuggorna och där bidar sin tid.

Det vore inte första gången.

1835 “besegrade” den amerikanske presidenten Andrew Jackson Illuminati-banksternas plan att via det privata banksystemet ta över USA. Det skulle dröja ända till 1913 och morden på två andra presidenter, Lincoln och Garfield, tills banksterna lyckades trumfa igenom sin ondskefulla plan genom att det helt privatägda Federal Reserve ta över skapandet av världens reserv-valuta – den amerikanska dollarn.

Det här historiska indiciet på hur seglivad ondskans oligarki faktiskt är och hur länge de likt kallblodliga reptiler är redo att helt stilla vänta, gör att det i dag vilar ett enormt ansvar på alla de människor som tagit sig tiden att faktiskt se sambanden och förstår hur det hänger i hop.

Åtgärdslista

Nedan återfinns några punkter för att rulla tillbaka det här gangstersyndikatets dolda folkmords- och slaverimekanismer.

De är möjliga att verkställa redan i dag – i avvaktan på att brottssyndikatets huvudmän grips och hela deras familjer och maktstrukturer en gång för alla permanent neutraliseras.

 1. Stoppa aerosolbesprutningen av Sverige
 2. Montera ned privatbankernas stryptag på samhällsekonomin – bara staten har rätt att skapa pengar: raddasverige.nu
 3. Förbjud trådlös internet och telefoni – WiFi och mobil – på hälsovådliga frekvenser.
 4. Totalförbud mot GMO i alla dess former
 5. Totalförbud för farliga sötnings- och tillsatsämnen, bl a det cancerframkallade ämnet Aspartame
 6. Totalförbud för flour i vatten och tandvårdsprodukter.
 7. Förbud för farliga hushållsprodukter som t ex den nya typen av “energisnåla” lampor.
 8. Omedelbara skyddstullar så att Sverige omgående blir självförsörjande på basförnödenheter som mat och vatten.
 9. Omgående lägga beställningar på over-unity kraftverket E-CAT och liknande för syftet att minimera Sveriges behov av importerad och/eller miljöskadlig energi.
 10. Sverige ut ur Lissabon-avtalet: Nej till den överstatliga diktaturen.
 11. Varudeklaration för folkvalda och tjänstemän: tvång under straffansvar att innan val/utnämning offentligt redogöra för medlemskap i brödraskap som frimurarna och andra föreningar med starka interna lojalitetskrav.