Inte bara seriemördaren Anders Breivik är frimurare. Efter 41 år i tjänst slår nu norsk polis larm: frimurarna har tagit över åklagarväsendet.

Att den här dödsbroderkulten synes ha korrumperat också svenskt rättsväsende bekräftades under den s k highcrimes.org anmälan från 2011, då nästan 700 svenskar anmälde regeringen, riksdagen och försvaret för terroristbrott och brott mot mänskligheten – uppenbara brott åklagarmyndigheten var komatosiskt ointresserad av att utreda.

POLITIMANN: SLÅR FRIMURER-ALARM

Etter vel 40 år som politimann slår Roy Riksvold alarm. Han mener det er betenkelig at ansatte i påtalemyndigheten er medlemmer av frimurerlosjen.

HØNEFOSS (Dagbladet): Om åtte måneder går politimannen Roy Riksvold av med pensjon, etter 41 år som politimann. Etter å ha tenkt seg nøye om, velger han nå å stå fram som varsler.

Riksvold oppdaget gjennom en konkret straffesak at det var frimurere på begge sider av loven – både påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Forholdet ble etter Riksvolds mening aldri etterforsket ordentlig.

– Derfor begynte jeg å følge med, og oppdaget at flere saker ble liggende i påtalesystemet.

Dette mener Riksvold er årsaken til at han kan stille spørsmål ved rettssikkerheten i Norge.

– I et demokrati skal det ikke være slik at noen slipper «billigere» fra kriminalitet, fordi de kjenner noen, sier den 62 år gamle politiførstebetjenten til Dagbladet.

Vil ha klare regler

Polititjenestemenn må søke politimesteren før de kan ha et bierverv.

– Det er greit. Men samme krav burde vært stilt til ansatte i politi og påtalemyndighet når det gjelder medlemskap i organisasjoner som Frimurerorden.

– Bare det faktum at det kan stilles spørsmål om habiliteten, burde være nok til at det var klare regler, sier politiførstebetjenten.

Mistanken om at noe kunne være galt, fikk Riksvold da han ikke fant ut hva som hadde skjedd med en anmeldelse.

– Jeg etterlyste saken, men fikk ikke ordentlig svar.

– Påtaleleder ved Nordre Buskerud politidistrikt, er frimurer, det er også faren til den anmeldte.

Vold mot politi

Etter Hallingmarken på Nesbyen i juli 2010 ble en ung mann tiltalt for vold mot Roy Riksvold. Politiførstebetjenten var på jobb i uniform da han ble utsatt for vold.

– Jeg ble sparket i skuldera, og deretter sykmeldt i fire måneder. Saken ble levert ferdig etterforsket påtaleansvarlig den første mandagen i juli 2010.

– I dag, snart tre år siden, har saken fortsatt ikke vært for retten. Saken skulle vært for retten med en settedommer for noen uker siden.

– Samme dag som rettsforhandlingene skulle starte, ble jeg oppringt og fortalt at settedommeren var syk. Denne dommeren er også frimurer, og det samme er onkelen til gjerningsmannen. Nå frykter jeg at gjerningsmannen bare får en betinget reaksjon, sier Roy Riksvold.

Settedommeren avviser påstanden, og viser til at han i god tid varslet om sykdom. Han avviser bestemt at utsettelsen har noe med hans medlemskap i Frimurerorden å gjøre.

– Jeg kjenner verken tiltalte eller hans onkel, sier settedommeren.

Ingen etterforskning

Den siste saken Riksvold mener er mistenkelig gjelder en anmeldelse fra advokat Inger A. E. Coll. Hun anmeldte på vegne av Skatt Øst tre menn for alvorlige skatteforbrytelser.

– To av de tre anmeldt ble for noen år siden dømt til en betinget straff for en ulovlig eiendomstransaksjon med stråmenn i Hallingdal. En forretningsmann som er frimurer og en tidligere politimann fikk ikke fengselsstraff, noe som ville vært naturlig i en slik alvorlig sak.

– Etterforskningen av saken tok uvanlig lang tid, noe som ført til strafferabatt. Nå er forretningsmannen, den tidligere politimannen og en advokat anmeldt av Skatt Øst for alvorlig skattekriminalitet. Denne saken har bare blitt liggende. Påtaleansvarlig ved Nordre Buskerud politidistrikt er også frimurer. Denne saken «lukter det av», sier Riksvold.

– Noe er galt

– Da jeg oppdaget sakene forsøkte jeg å ta opp forholdene med politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt. Hun avviste meg og ba meg gå tjenestevei.

– Jeg gikk tjenestevei, men fikk aldri noen tilbakemelding.

– Min følelse var at politimesteren ikke ville høre på meg. Hammers manglende svar synliggjorde at hun ikke hadde til hensikt å gå videre med mine mistanker, sier Riksvold, som deretter tok kontakt med sin fagorganisasjon – Politiets Fellesforbund

Etter å ha drøftet saken med kolleger og tillitsmannsapparatet valgte politiførstebetjenten å gå til media.

– Først etter at politimester Sissel Hammer forsto at jeg hadde kontaktet Dagbladet, ble det tatt grep fra politiets ledelse, sier Roy Riksvold.

– Jeg er en varsler

– Hvorfor velger du å stå fram og fortelle om dette?

– Loven skal være lik for alle. Sakene jeg stiller spørsmål ved, kan tyde på at det er andre forhold enn straffeloven som har avgjørende betydning, sier politiførstebetjenten.

– Du er ikke redd for at dette skal få negative konsekvenser for deg i politiet?

– Jeg er en varsler. Når ledelsen ved Nordre Buskerud politidistrikt ikke vil høre på meg, hadde jeg ikke noe valg.

– Jeg tror ikke det er tilfeldigheter, når jeg finner flere saker hvor det kan stilles spørsmål om medlemskap i Frimurerordenen har betydning for hvordan påtalemyndigheten behandler sakene, sier Riksvold.

– Alvorlig

Tillitsmann Lill Heidi Tinnholt i Politiets Fellesforbund i Nordre Buskerud tok umiddelbart affære da politiførstebetjent Roy Riksvold kontaktet henne.

– Riksvold opplevde å ikke bli hørt. Derfor tok vi direkte kontakt med politimester Sissel Hammer. Nå avventer vi Spesialenhetens etterforskning, sier Lill Heidi Tinnholt.

Ingen av frimurerne – verken politiinspektøren, dommeren, faren eller onkelen er medlemmer av samme Frimurerlosje.

Källa: Dagbladet i Norge: “Politimann: Slår Frimurer-alarm”

Veta mer

Svartmureriet
Anders Breiviks bakgrund som frimurarmästareDokumentär – frimureriet
Bedrägeriets arkitekter – frimureriets dolda historia
Sanningen om Judendomen, Kristendomen och Islam