Efter det uteblivna kriget mot Syrien: frågan är inte om den dolda makten kommer att bestraffa Obama – utan hur.

Efter att genom oviljan att gå i krig mot Syrien, har president Barack Obama åter bekräftats i rollen som USA:s just nu kanske bästa försäkring mot fler krig – vilket per definition placerar honom i den dolda maktens kikarsikte för repressalier och andra motåtgärder.

Fenomenet har just getts två kvitton som man f n sprids bland 9/11-skeptiker:

  • Den svenska onlinetidningen Newsvoice återpublicerar en youtube-video producerad av Zionistagenten Lyndon LaRouche där Obama på något sätt skall göras skyldig till ett världskrig som inte utbrutit och som Obama hitills till en allt högre privat kostnad försökt undvika.

    9/11-skeptiker som länge upplevt Newsvoice som något av ett UFO på Sveriges alternativa mediahimmel, tackar för bekräftelsen på att redaktionens hemmabas trots allt ändå kanske är planeten Zion.

  • Propagandasajten http://truthernews.wordpress.com sprider ett hemmasnickrat dokument i vilket man vill försöka troliggöra att Barack Obama planerar att starta ett världskrig, och p g a detta måsta avgå.

    Problemet för truther.org är att om Obama verkligen önskat starta ett nytt världskrig så hade det enda han behövt göra var att ge sin psykotiske utrikesminister John Kerry mer spelutrymme när denne nyligen ville flygbomba Syrien.

Otack är världens lön, eller som det heter på det angloamerikanska imperiets officella språk:

Ingen god gärning går obestraffad förbi