2009 gick TV4:s Kalla Fakta till angrepp mot en hel generation unga svenskar för att den inte tror på den officiella versionen av 9/11.

I mitten på september 2013 genomförde Sveriges just nu mest välbesökta sajt för 9/11-skeptiker en läsarundersökning.

Undersökningen avslutades vid 299 kompletta svar.

Målgruppen var läsare som tidigare gått med uppropen mot Stefan Löfvens deltagande i Bilderbergmötet 2013, Henning Wittes Bankparasitmål, de som stödde anmälan mot regeringen Reinfeldt för krigsbrott i Libyen 2011, sajtens prenumeranter – samt andra som trillade in på sajten under de aktuella dagarna.

Huvudfynd

Den svenska 9/11-skeptikerns uppfattning hösten 2013:

  • 9/11 var en oerhört viktig händelse som förändrade världen (84%)
  • Den grupp som låg bakom 9/11 var “Ett dolt och inflytelserikt nätverk av mycket rika familjer som dominerar de västerländska s k demokratierna” (69%)

På frågan hur World Trade Center (WTC) förstördes vid 9/11 dominerar två svar:

  • WTC förstördes genom kontrollerad sprängning (47%)
  • WTC förstördes av ett ännu okänt vapensystem som genom att lösa upp de molekylära bindningarna i byggnaderna förvandlade byggnaderna till damm (42%)

Hur viktig upplever du att 9/11 var för världen?

# Svar Röster %
1 Oerhört viktig – 9/11 förändrade världen 251 83.9%
2 Viktig, framför allt medialt kanske inte så
viktig praktiskt sett
26 8.7%
3 Inte viktigare än andra katastrofer/olyckor 12 4.0%
4 Oviktig 5 1.7%
5 Vet ej 5 1.7%

Vem tror du låg bakom 9/11?

# Svar Röster %
1 Al-Qaida 9 3.0%
2 Den amerikanska regeringen 43 14.4%
3 Israel 26 8.7%
4 Ett dolt och inflytelserikt nätverk av mycket rika familjer som dominerar de västerländska s k demokratierna 207 69.2%
5 Annan 5 1.7%
6 Vet ej 9 3.0%

Vilken tror du var den huvudsakliga orsaken till förstörelsen av World Trade Center i New York den 11:e september 2001?

# Svar Röster %
1 Kollapsade till följd av att flygplan flög in i dem och bränderna som följde av det 11 3.7%
2 Kontrollerad sprängning 142 47.5%
3 Kärnvapen 1 0.3%
4 Ett ännu okänt vapensystem som genom att lösa upp de molekylära bindningarna i byggnaderna förvandlade dessa till damm 127 42.5%
5 Annat 3 1.0%
5 Vet ej 15 5.0%

Vattendelaren “Hur”

Den bifurkation som råder bland 9/11-skeptiker i frågan “hur” WTC förstördes torde ha sin upprinnelse i den amerikanska lobbyorganisationen Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911) massiva motstånd mot den brottplatsundersökning den amerikanske fysikern Dr Judy Wood genomförde för ett par år sedan och som avrapporterades i boken “Where did the towers go?”.

På frågan vad som avgör vilka 9/11-skeptiker som omfamnar vilken av de två huvudförklaringarna så indikerar undersökningen följande:

  • Ju fler faktaböcker och rapporter om 9/11 en 9/11-skeptiker läst desto troligare är det att denne omfamnar Dr Judy Woods brottsplatsfynd
  • Ju fler dokumentärer om 9/11 längre än 30 minuter en 9/11-skeptiker sett desto troligare är det att denne omfamnar Dr Judy Woods brottsplatsfynd
  • Ju äldre en 9/11-skeptiker är desto troligare är det att denne omfamnar Dr Judy Woods brottsplatsfynd
  • Ett anmärkningsvärt starkt stöd för hypotesen kontrollerad sprängning återfinns bland 9/11-skeptiker som inte läst någon faktabok/rapport överhuvudtaget och som inte heller sett någon 9/11-dokumentär längre än 30 minuter.

Eftersom massmedia nästan aldrig diskuterar 9/11 och det knappast går att ha en kritisk uppfattning om 9/11 i ett informationsvakum så utkristalliserar sig frågan: Utgörs AE911:s kärntrupper av håglösa youtube-surfare som lider av ADHD?

Om deltagarna

En annan fråga som väcks av undersökningen är vad TV4:s Kalla Fakta egentligen undanhöll tittarna för information när kanalen 2009 sände program där man beskrev situationen som att en av fem i åldersgruppen 18-30 inte trodde på den officiella versionen av 9/11.

Verkligheten på Sveriges f n mest besökta sajt för 9/11-skeptiker är att den stora besöksgruppen är människor över 47 år.

Veta mer