Uppropet stängt 2013-09-09

Uppropet skrevs under av 1214 personer och återfanns tidigare här: http://raddasverige.nu/?page_id=64

Tack till maktens allestädes närvarande “rörmokare” Göran Lambertz som ombesörjde begravningen!

I veckan kom Högsta domstolens beslut, 2013-08-30, Ö 2151-13, att inte pröva bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte har fört mot SEB. Målet förlorades mot SEB i Norrköpings tingsrätt, som tog sig friheten att ändra Sveriges grundlag, genom att stryka den för bankväsendet viktigaste regeln i 9:14 regeringsformen, som kräver en lag för privatbankernas emittering av digitala pengar.

Källa: Advokat Henning Witte: “HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat”

Uppropets text

Hej

Den svenska grundlagen har gett oss en unik hävstång att förbättra det ekonomiska välståndet i Sverige ifrån grunden, vilket i sin tur medför ett starkt lyft för demokratin, genom att makten överförs från bankerna/storkapitalet till befolkningen.

Den befriande regeln i grundlagen finns i 9. Kap 14 § andra satsen Regeringsformen: ”Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Den viktigaste delen i penningväsendet är rätten att tillverka pengar. Riksdagen har därför genom en lag givit enbart Riksbanken denna mäktiga rätt. Riksbanken får göra kontanter och digitala pengar, s.k. lagliga pengar. Då de flesta inte förstår att digitala pengar också är pengar jämte kontanterna har privatbankerna i smyg tagit sig friheten att också emittera digitala pengar, vilket idag har lett till att kontanterna enbart är ca. 4,1 % av alla svenska kronor som finns.

De digitala pengar som privatbankerna gör ur tomma intet genom att bevilja en kredit är olagliga pengar, därför att det inte finns en lag, varken i Sverige eller EU, som ger dem ett sådant privilegium. Att avslöja detta maktmissbruk från bankerna är syftet med Henning Wittes mål mot SEB. HD skall slå med näven i bordet och förbjuda bankerna att tillverka pengar utan stöd i lagen och Riksdagen skall reglera frågan genom en lag.

Bankernas utgivning av falska pengar i smyg är ett pyramidspel som har lett till massarbetslöshet, inflation och annat elände. Eftersom pengar som “skapas” på det här sättet skapas utan ränta, kommer den ränta bankerna dessutom kräver, leda till att det alltid finns för lite pengar i samhället. Det här skapar en situation som med matematisk säkerhet över tiden driver alltmer av landets tillgångar in i de privata bankirernas koffertar.

Men det blir värre: de privata bankirernas möjlighet att öka eller minska “skapandet” av artificiella pengar gör dem till den grupp som de facto kontrollerar bl. a den svenska ekonomins konjunkturcykler.

Det är lätt insett att när klanen Wallenberg är på gott humör och låter bl. a SEB bevilja mycket lån, ökar penningmängden i samhället. Detta skapar “drag under galoscherna” i den svenska ekonomin, d v s en så kallad högkonjunktur.

När Wallenbergarna, å andra sidan, är på mindre soligt humör och utlåningen blir restriktiv – kanske t o m negativ, dyker samhällsekonomin – trots att alla fabriker, affärer och människor som efterfrågar varor och tjänster finns kvar, d v s en så kallad lågkonjunktur.

Det här är vad advokat Henning Wittes pilotmål mot “bankparasiterna” handlar om – att återbörda till folkets demokratiska institutioner ensamrätten att skapa pengar och makten över Sveriges ekonomi från de privata krafter som stulit denna.

Agera därför nu som något annat än en diktaturens lakej och dra Ert strå till stacken och stoppa bankirernas diktatur innan Sverige går samma öde till mötes som nyligen drabbade Sydeuropa.

Stöd kravet på att HD tar upp bankparasitmålet: T 2379-12 och T 627-13 Göta hovrätt

Uppropets hemsida:

http://raddasverige.nu/?page_id=64

Adv Henning Wittes artikel:

http://www.whitetv.se/sv/gigantiskt-pyramidspel/538.html

Med vänliga hälsningar,

Mottagare:
registrator@jk.se, marianne.lundius@dom.se, stefan.lindskog@dom.se, ann-christine.lindeblad@dom.se, ella.nystrom@dom.se, kerstin.calissendorff@dom.se, per.virdesten@dom.se, gudmund.toijer@dom.se, lena.moore@dom.se, goran.lambertz@dom.se, johnny.herre@dom.se, agneta.backlund@dom.se, ingemar.persson@dom.se, martin.borgeke@dom.se, svante.o.johansson@dom.se, dag.mattsson@dom.se, lars.edlund@dom.se, socialdemokraterna@riksdagen.se, moderaterna@riksdagen.se, sverigedemokraterna@riksdagen.se, vansterpartiet@riksdagen.se, centerpartiet@riksdagen.se, info@mp.se, info@kristdemokraterna.se, info@folkpartiet.se, registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se, ledningen@piratpartiet.se, statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se, justitiedepartmentet.registrator@regeringskansliet.se, finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, zachrisson.niklas@gmail.com, vet@sverigesradio.se, jens.ergon@svt.se, andreas.cervenka@svd.se, tips@daladem.se, brita-lena.ekstrom@sr.se, ekot@sr.se, granskning@svt.se, tipsa@svd.se, nyhetstips@dn.se, aktuellt@svt.se, 71234@sydsvenskan.se, tipsa@aftonbladet.se, nyheterna@tv4.se, tips@tt.se

Dokument

Veta mer