Oaktat lögnerna om kemvapen – tabellen nedan visar vad FN-resolution 1970 gav NATO “rätt” att göra mot Libyen under kriget 2011 och vad den amerikanska kongressen och senaten den 9:e september 2013 röstar om att USA har “rätt” att göra mot Syrien hösten 2013..

Kriget mot Libyen Planerna mot Syrien
90 dagar 60 + 30 dagar
Inga marktrupper (förutom special forces, som redan var där innan kriget) Inga marktrupper (förutom special forces, som redan är där)
När FN-resolutionen väl var tagen agerade NATO som hade det fått ett Carte Blanche och gjorde precis vad det ville. Presidenten ges Carte Blanche inom parametrarna ovan.

Veta mer