Det största problemet med Peter Wolodarski är inte att han agerar och skriver som vore han en charlatan och empatibefriad sociopat.

Men i rollen som ansvarig utgivare och chefredaktör på en av Sveriges stora morgontidningar blir Peters uppmaningar till brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter också ett hot mot demokratin i det samhälle han själv existerar i.

Den här situationen är ohållbar i ett land som Sverige – i alla fall hur Sverige hitills varit förskaffat.

Peter Wolodarski 2013-08-25 i ledaren “Dags för världen att lyssna på Samantha Power”:

“Återstår att USA, EU och en koalition av grannländer bortser från låsningarna i FN och gemensamt flygbombar regimens anläggningar”

Översatt till svenska med korrekt närhistoriskt perspektiv är detta vad Wolodarski propagerar för:

“Inför internationell anarki och laglöshet! Kasta FN och folkrätten överbord! Gör mot Syrien vad ni gjorde med Libyen 2011! Bomba det tillbaka till stenåldern! Släpp lös CIA:s al-Qaeda-terrorister att ostört terrorisera civilbefolkningen och leka herre på täppan bland ruinerna.”

Hallå där Bonnier!

Det enda beslut som kan återupprätta förtroendet för Dagens Nyheter i dag är att Er ansvarige utgivare och chefredaktör Peter Wolodarski omgående entledigas.

Oaktat åren av undertryckta sanningar, underrapporterade verkliga fenomen, serverandet av lögnakiga världsbilder och aktivism för syftet att underminera den fria åsiktsbildningen som Peter Wolodarski ägnat sig åt (jmf. Svea Hovrätt B5798-08, B5148-11), är det i dag uppenbart att det inte går att ha en person som på ledarplats uppmanar till brott mot mänskligheten och folkrätten.

I alla fall inte för en tidning som vill göra anspråk på att höra hemma i ett civiliserat samhälle.

Mottagare: jonas.bonnier@bonnier.se, gunilla.herlitz@dn.se, peter.wolodarski@dn.se, eva.stoppel@dn.se, stina.morlin@dn.se, dan.moren@dn.se, henrik.fontin@dn.se, par.roosvall@dn.se, charlotte.svensson@dn.se, caspar.opitz@dn.se, fredrik.bjornsson@dn.se, pia.skagermark@dn.se, bjorn.wiman@dn.se, anna.aberg@dn.se, nyhetstips@dn.se, forbundsstyrelsen@sjf.se, kansliet@sjf.se, po@po.se

Veta mer