Inte bara tiden är ur led – så är också svensk journalistik (i samtalet nedan representerad av Aftonbladets Maria Trägårdh).

I en värld på väg att slitas sönder av krig och där större delen av mänskligheten inte tror på den officiella version av 9/11 – den händelse som ännu tolv år efter att den iscensattes driver planeten allt längre in i en global polisstat, totalvägrar Aftonbladet att ställa de stora frågorna.

Varför?

Ett svar kan vara att familjen Rothschild via bl a Goldmann Sachs äger Schibstedt som i sin tur äger Aftonbladet.