Vad är pengar?

  1. En metod för att förenkla utbyte av varor och tjänster.
  2. Ett sätt att värdera något – såsom en vara eller en tjänst.

Exempel: En mjölkbonde och en äppelodlare vill byta varor med varandra, men saknar pengar. Efter en stunds diskussion står det klart att de inte kan komma överens om hur många äpplen som motsvarar en kanna med mjölk.

Vid ett besök hos byhandlaren får de reda på att 1 kg äpplen kostar 12 kr och 1 liter mjölk 8 kr. Eftersom det går åt cirka 1 kg äpplen för att göra en liter äppeljuice, kommer de överens om en bytesaffär där mjölkbonden får 8 kilo äpplen genom att ge äppelodlaren 12 liter med mjölk.

Det är värt att notera att transaktionen kan genomföras genom att använda pengar i dess egenskap av måttstock – och utan att varken mjölkbonden och äppelodlaren har några pengar.

Hur mängden av pengar påverkar samhällsekonomin

Vad som i hög utsträckning avgör ett samhälles sysselsättningsgrad och ekonomiska välmående är tillgången på utväxlingsmekanismen “pengar”.

Om det finns för lite pengar i omlopp i förhållande till den optimala ekonomiska aktiviteten blir denna brist en flaskhals som stryper samhällets produktivtet – och lågkonjunktur inställer sig.

Det är så här även om andra faktorer förblir detsamma.

I dag kontrolleras mängden/tillgången på pengar i samhället inte av folkvalda eller deras institutioner – utan av det privata bankväsendet. Ett bankväsende vars ägarstrukturer varken har befolkningens eller samhällets bästa som en prioritet.

Den metod bankirerna begagnar sig av för att manipulera penningmängden i samhället för syftet att expropriera andras tillgångar kallas för “fractional reserve lending”. Det fungerar i korthet som så att de lånar ut pengar som inte finns utan de själva skapar ur tomma intet i låneögonblicket.

Förfarandet är ett lagbrott i Sverige och många andra länder – ändå tillåter svenska politiker och myndigheter den här kriminaliteten att fortgå (bl a utgör det pyramidspel).

Det är dags att åtgärda den absurda och kriminella situation som i dag råder rörande Sveriges ekonomi: Hur landet bak lykta dörrar kontrolleras av en internationell banksterelit – och inte landets invånare via deras folkvalda:

När fekalierna träffar fläkten – skapa din egen valuta

Läsaren är redan bekant med hur människor kan klara sig utan pengar i handen, bara genom att använda dessa som måttstock mellan olika varor och tjänster.

Det här görs redan i bl a Storbritannien via det s k LETS, vilken är en förkortning för Local Exchange and Trading System.

Lokala valutor är i själva verket inte alls ovanliga. Wikipedia listar ett flertal för flera olika länder, både i och utanför Europa.

I länder där centralmakten visat osedvanlig inkompetens i att sköta landets finanser, som t ex i Grekland och Argentina, är det rätt vanligt med lokala valutor.

I takt med att befolkningens förtroende för politrukerna i Fjollträsk (riktnummerområde 08/010) rasar, har lokala valutor också blivit en bubblare i Sverige:

Den lokala grekiska valutan TEM – klicka på bilden för att veta mer

Money as Debt

Dokumentär om pengarnas historia och hur det ser ut i dag.

Svensk text.

Klicka för att stödja uppropet:
En värld utan banker och skatter!