Föreläsning av Ellen Brown som skrev klassikern “Web of Debt” – finns översatt till svenska: “Bankerna och skuldnätet”.

 

Varför har den svenska staten avhänt sig skapandet av landets pengar till de privata bankväsendet?

Varför skapar inte staten själv pengarna?

Om staten återbördade skapandet av pengar till sig självt skulle i ett slag statskulden försvinna och ingen medborgare längre behöva betala skatt.

Utmaningen att hålla inflation i schack – som alltid finns oavsett vem som ger ut pengar – handlar om att ombesörja att penningmängden hålles optimal i förhållande till BNP, med avseende på samhällets ekonomiska produktivitet.

 

Veta mer