Uppdatering: i dag finns anmälan som ett kapitel i boken Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen.

2011-11-04 anmälde fem svenskar: tjugonio statsråd, två hundra fyrtio riksdagsledamöter och fyra militärchefer för bl a folkmord, terrorism och finansiering av terrorism. När processen var över stod närmare 700 personer bakom anmälan.

Till siffran 700 hade en eller två (eller kanske t o m tre) nollor till kunnat läggas – d v s att antalet anmälare varit sju tusen eller sjuttio tusen.

Det är så eftersom 6-7% av alla som för första gången besökte sajten för anmälan gick med i uppropet.

Orsaken till att “bara” 700 personer anmälde regeringen var svensk Bonnierdominerad medias absoluta censur av nyheten att landets regering anmälts för krigsbrott av den egna befolkningen – och att invånarna i landet aldrig nåddes av informationen att anmälan existerade.

Skälet till att anmälan gjordes var Sveriges deltagande i det uppenbarligen folkrättsvidriga överfallet på Libyen, ett land som FN då bedömde vara det bästa och mest människovänliga i hela Afrika och eventuellt också arabvärlden – samt att försöka stoppa de krig som redan då var planerade, bl a mot Syrien och Iran.

Det enda brott domstolar och rättsliga myndigheter i Sverige till slut bekräftade var det de själva under processen begick samt förhållandet att när det kommer till de allra viktigaste frågorna så saknar medborgare och människor i Sverige rättigheter.
Läs hela anmälan mot regeringen på highcrimes.org.

Klicka här för listan över alla de som anmäldes.

Läs även: KRIG SKÄL FÖR SKATTEBEFRIELSE.

Veta mer

Syriskt memento

Frågan är hur samma regering avser agera i fall USA, Israel, Storbritannien och/eller Frankrike i sommar eller höst låter skynket falla och öppet anfaller Syrien.

Kommer Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt då med samma entusiasm hoppa på det kriget med?

Att göra det vore en katastrof – ett öppet anfall på Syrien skulle snabbt dra in i Iran, samt även Ryssland och Kina.

Med andra ord – ett öppet anfall mot Syrien eller Iran innebär startskottet på ett nytt världskrig.

Veta mer