Undrande på vad “fracking” är för något?

Fracking är en förkortning av “hydralic fracturing” – en metod att genom att pumpa enorma mängder av en cocktail med giftiga kemikalier ner i underjorden lyckas klämma ut ännu mer olja och gas än vad som redan är fallet. Metoden är destruktiv och förgiftar grundvattnet och slår sönder existerande strukturer, vilket bl a orsakar jordbävningar.

Fracking kan utan överdrivas beskrivas som den sista spiken i kistan på en planet där biosfären ovan jord redan står under angrepp på så gott som alla fronter.

Veta mer: dangersoffracking.com