Tack vare en ännu oidentifierad finansiär har Sverige som första land i världen fått erbjudandet att i höst gratis installera en av den italienske ingenjören Andrea Rossis E-CAT värmegeneratorer – som enligt uppgift levererar över sex gånger mer energi än den förbrukar.

Värmegeneratorn är i viktklassen 1 Megawatt, vilket gör den lämplig till företag, industrier eller bostadsområden med runt 40 hus o/e lägenheter.

Syftet med installationen sägs vara att för marknaden demonstrera hur LENR – Low Energy Nuclear Reactions – i praktiken fungerar.

En spekulation är att ett kommersiellt genombrott på bred front för LENR-baserad teknik är lättast att realisera i världens kanske mest teknikvänliga land – Sverige.

Klicka här för att just din kommun eller ditt företag skall få vara med!

Kommuner och företag som redan nu vet att de vill sänka sina värmekostnader med runt 85% kan beställa E-CAT 1MW generator nedan..

Klicka här för att köpa E-CAT 1MW generator.

Leveranstid sägs vara runt tre månader – d v s lagom till hösten 2013 (om man beställer när den här artikeln publiceras).

Familjer och individer som vill sänka sina värmekostnader med runt 85% kan läsa mer här..

E-CAT generatorer för hemmabruk

Klicka för E-CAT:s officiella hemsida.

Veta mer