Webster Tarpley ger bakgrunden till fallet Edward Snowden – som just nu paraderas genom världspressen.

Tarpleys analys avslöjar Snowden som en trippelagent utsänd av den amerikanska underrättelsetjänsten för syftet att sätta sådan press på president Barack Obama att han slutar förhala den dolda maktens beslut att USA öppet anfaller Syrien (och sedan Iran, Ryssland och Kina).

Webster Tarpley, som alltså skrivit två mycket kritiska böcker om Barack Obama, konstaterar att om det inte vore for Obama hade USA redan börjat bomba Syrien.

Tarpleys analys inleds med konstaterandet att imperiets elektroniska spioneri mot sina egna medborgare faktiskt inte är en nyhet – vilket uppenbarligen svensk Bonnierdominerad media vill få oss att tro.

Läsa mer

“How to identify CIA limited hangout op?”.
“Hur man identifierar en CIA-inflytelseagent?” [svensk översättning]