En rapport gjord av västerländska aktivister och organisationer på plats i Syrien och som skickats till NATO konstaterar att 70% av den syriska befolkningen stödjer Assad-regeringen medans bara 10% stödjer de s k “rebellerna”[1]

Siffrorna är inte förvånande “rebellerna” är ju inget annat de av CIA och MOSSAD kontrollerade dödspatrullerna som sedan två år med bl a Carl Bildts välsignelse och Fredrik Reinfeldts stöd härjar i landet.


1. , 2013-06-07