Tidigare i dag, den 5:e juni 2013, publicerade newsvoice.se att styrelsen för Saltå Kvarn infiltrerats av en GMO- och klimathysteriagent vid namn Annika Åhnberg.

Åhnberg var tidigare socialdemokratisk jordbruksminister under Göran Persson.

Ett par timmar senare kungjorde Saltå Kvarns VD att Åhnberg med omgående verkan avskedats från styrelsen.

Uppenbarligen har kritisk massa nu uppnåtts i landet och det är fritt fram att stoppa alla andra aspekter av privatbankirernas alltmer människofientliga och globaliserade diktatur.

Annika Åhnberg har valt att avgå ur vår styrelse. Annika har suttit i vår styrelse sedan år 2010 där hon har gjort en värdefull insats. Hon är en stor förespråkare av ekologiskt jordbruk – men som flera av er har uppmärksammat har hon även en positiv inställning till GMO. Denna inställning visar sig inte vara möjlig att kombinera med en styrelsepost i Saltå Kvarn. Det är därför helt naturligt att Annika Åhnberg väljer att lämna sin plats i Saltå Kvarns styrelse.