Översikt – storskaliga kommersiella GMO-aktiviteter globalt[1]

Inkluderar ej försöksodling och kommersiell aktivitet i mindre skala, där bl a Sverige – tack vare dess GMO-vänliga regering, är med.[2]

 

Sverige 2013

Här är jordbruksverkets lista över årets godkända fältförsök.[4]

 

Jordbruksverkets kartor över var i geografin försöken genomförs

  1. karta
  2. karta
  3. karta
  4. karta
  5. karta
  6. karta
  7. karta
  8. karta
  9. karta
  10. karta

 

Länder i Europa där kommuner och regioner utropat sig vara GMO-fria (även om statsmakten inte gjort det)[3]

 

Veta mer

 

 

 

 

 


1. http://isaaa.org, 2013-05-19 – sajten är positiv till GMO.
2. http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/Flyer-Stoppa-GMO-potatisen-Amflora/, 2013-05-19
3. http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions/maps.html, 2013-05-19
4. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2013arsforsok.4.300b18bd13d103e79ef80002609.html, 2013-05-19