Beväpnad med förhoppningen att individer inom svenska myndigheter är kompetenta frågade vi Livsmedelsverket hur det egentligen går till när det testar tillsatser som barn och vuxna i Sverige kommer att få i sina kroppar.

Svaret är att svenska staten har abdikerat från sina ansvar.

Politiker och statstjänstemän i Sverige litar blint på anonyma teknokrater och politruker utanför landet – även när det gäller mycket omskrivna gifter som Aspartame.

2013-04-17

Önskar info/statistik/totalbild för nedanstående:

  1. Vilka egna undersökningar SLV gjort de senaste 10 åren rörande olika tillsatser i mat och dryck?

    Det handlar alltså om riktiga undersökningar, typ i labb med råttor, inte bara en bedömning av andras undersökningar.

  2. Vilka andra, än 1 ovan, “undersökningar” har SLV gjort rörande tillsatset i mat och dryck de senaste 10 åren?

    För båda frågorna efterfrågas erfoderlig bibliografisk data för varje träff: d v s titel, datum, författare, m m – samt ev url till undersökningen, om denna ligger online.

2013-04-25

Diarienummer U-17401.

Livsmedelsverket gör inga egna säkerhetsstudier av tillsatser. E-listan är en europeisk lista. Här är den senaste E-nyckeln

http://www.slv.se/upload/dokument/markning/tillsatser/E-nrny13%20webb.pdf

De vetenskapliga studierna ansvarar Efsa för, läs mer här http://www.efsa.europa.eu/en/panels/fip.htm

Efsas studier är grunden till lagstiftningen som också är europeisk: http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Aromer-tillsatser-enzymer-och-berikning/

Om tillsatser: http://www.slv.se/sv/Settings/Sok/?quicksearchquery=tillsatser

________________________________

Upplysningen
Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
www.livsmedelsverket.se

2013-05-01

Så hur gör man om man som svensk upplever att SLV eller annan myndighet borde göra egna oberoende svenska undersökningar av tillsatsämnen som t ex Aspartame?

I övrigt, gör jag rätt om jag tolkar svaret på frågorna 1 och 2 som “inga”?

2013-05-07

Diarienummer U-18085.

Nuförtiden görs mycket sällan denna typ av studier på myndigheter. Sedan vi gick med i EU har vi en EU-gemensam lagstiftning och även godkännandeprocesser för t.ex. tillsatser sker på EU-gemensam basis av Efsa och Kommissionen. Då Livsmedelsverket för många år sedan avvecklade sin djurlabsverksamhet är det omöjligt för oss att utföra såna typer av djurstudier som du frågar efter.

Vi har inte på Livsmedelsverket gjort några egna djurstudier på aspartam. Däremot gjordes en intagsstudie av aspartam 2003. Denna kan du hitta på tidskriften Fodd Additives and Contaminants, 2003; 20:99-114. Författare är Ilbäck et al.

Läs också gärna mer om aspartam och dess utvärderingar på Efsas hemsida: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame.htm?wtrl=01.