Klicka här för att skriva på kontantuppropet!
Sprid den här länken: http://kontantuppropet.nu!

 

Från en läsare som skrivit på kontantuppropet

Detta svar får man numera [från socialdemokraterna]
när man skriver på upproret:

Tack för ditt mejl.

Vi förstår din frustration, utfasningen av kontanter har gått väl fort på vissa områden, och det finns berättigad kritik mot att banker och myndigheter inte prioriterat att vara tillräckligt service-minded gentemot kunderna, särskilt äldre kunder. Hur enskilda näringsidkare väljer att ta betalt måste vara upp till dem, men post- och bankväsende är en del av en viktigare samhällsstruktur som de flesta människor är beroende av, och vi beklagar att en del aktörer inte riktigt förstått vad det ansvaret innebär, eller inte tagit det på fullt allvar.

Tyvärr – om vi förstått dig riktigt – kommer vi inte gå dig till mötes i att kräva att staten reglerar detta tydligare. De fördelar som finns med att successivt fasa ut användandet av kontanter på flera områden överväger nackdelarna. Det handlar både om att samhällsekonomin sparar transaktionskostnader, men också om att säkerheten blir större för många anställda, företagare och medborgare. De aspekter som du tar upp om att den här utvecklingen kan kräva större och mer genomtänkta säkerhetsarrangemang – till exempel vid kriser – kommer vi dock att att ta till oss av.

Vänliga hälsningar

Socialdemokraterna
www.socialdemokraterna.se

Skickar över detta till såsialdemokraterna idag.

> Hej!

> Tack för ditt mejl.

> Vi förstår din frustration, utfasningen av kontanter har gått
> väl fort på vissa områden, och det finns berättigad kritik
> mot att banker och myndigheter inte prioriterat att vara
> tillräckligt service-minded gentemot kunderna, särskilt
> äldre kunder.

Det är sannerligen inte bristen på service som allt fler börjar reagera på, utan för den helt oreglerade plundringen som bankerna utövar mot världens befolkning. Samt att det kommer att bli bankerna som kontrollerar befolkningen, totalt, om man tar bort kontanterna. Och banker är inte gudar.

De är giriga kriminella som skriver om juridiken till sin egen fördel, till folkets nackdel. Se bara vad de hittar på på Cypern nu. När som helst kan de råna vem som helst, med stöd av EU och våra korrumperade regeringar. Detta är ingen konspirationsteori och jag kan rekommendera en dokumentär som visats på SVT.

”Systemfel hotar världen.”

http://urplay.se/Produkter/170919-Varlden-Systemfel-som-hotar-varlden.

Eller läs: ”Bankerna och skuldnätet”

Allt fler vaknar upp till detta nu och allt fler ser att våra regeringar tjänar uppåt, inte nedåt.

> Hur enskilda näringsidkare väljer att ta betalt måste
> vara upp till dem, men post- och bankväsende är en
> del av en viktigare samhällsstruktur som de flesta
> människor är beroende av, och vi beklagar att en del
> aktörer inte riktigt förstått vad det ansvaret innebär,
> eller inte tagit det på fullt allvar.

Banker är inte enskilda näringsidkare i största allmänhet, som går att jämföra med småföretagare. Det gäller HELT olika regler för dessa.

Småföretagare jagar man med blåslampa, och bankerna bailar stater ut i tid och otid. BANKER SKAPAR PENGAR AV… INGENTING! Och på kuppen tjänar de enorma pengar på räntan på ett lån de ej har täckning för.

Vad ska ni säga när majoriteten av folket vaknar upp till detta? Skicka ut ett till av era standardsvar?

Leende svara på frågor när folket rasar?

> Tyvärr – om vi förstått dig riktigt – kommer vi inte
> gå dig till mötes i att kräva att staten reglerar detta
> tydligare. De fördelar som finns med att successivt
> fasa ut användandet av kontanter på flera områden
> överväger nackdelarna. Det handlar både om att
> samhällsekonomin sparar transaktionskostnader,
> men också om att säkerheten blir större för många
> anställda, företagare och medborgare. De aspekter
> som du tar upp om att den här utvecklingen kan kräva
> större och mer genomtänkta säkerhetsarrangemang
> – till exempel vid kriser – kommer vi dock att att ta till
> oss av.

Det finns fördelar, visst. Fördelar för bankerna först och främst.

Skulle ni ha gjort det möjligt för folk att kunna leva bra och meningsfullt skulle man inte behöva råna varandra. Fler regler och hårdare straff hjälper föga i ett samhälle där alla är förlorare, förutom bankerna och deras underhuggare, staten.

Vilka företräder ni?

Folket?

Eller bankerna?

När vår riksbank utökar vår stadsskuld, med folket som pant, och vi ett par veckor går med i finanspakten, då kan man räkna ut med blindtarmen vilka ni kommer att rädda.

Folket i EU är aldrig särskilt högt prioriterat. Ni kommer snart att se att folk kommer att vakna. Även här i Sverige. Och då kommer det stå väldigt klart vilka ni egentligen tjänar.

Trots alla charmkurser ni gått.

Lisa

> Vänliga hälsningar

> Socialdemokraterna
> www.socialdemokraterna.se

 


Stefan Löfven