Enligt LA Times har CIA eskalerat arbetet på en hemlig plan att börja använda sina omdebatterade drönare för syftet att ge de NATO-stödda rebellerna ännu mer militärt stöd.

Bakgrunden är att de s k rebellerna i Syrien, trots massivt hemligt militärt stöd av de västerländska s k demokratierna, ännu efter två år inte lyckats förstöra Syrien på samma sätt man 2011 reducerade Libyen till ett sönderbombat terroristnäste..

Veta mer