Det har blivit uppenbart varför den danske kemiprofessorn Niels Harrit – pappa till nano-termit hypotesen till varför tvillingtornen försvann vid 9/11 – i dag lägger allt mer krut på att diskreditera andra forskare.

När han gör det föredrar han att beskylla kollegorna för bristande vetenskaplig metodik, samtidigt som han själv nogsamt undviker besvärliga sakfrågor.

“9/11 was an attack on the human consciousness”

Harrits favoritoffer för den akademiska mobbningen har blivit Dr Judy Wood[1] – en tidigare professor i bl a Mechanical Engineering som i sin bok “Where did the towers go?” visar varför Steven E. Jones, Engineers & Architects for 9/11 Truth och Niels Harrits nano-termit hypotes faktiskt är lika otrolig som den officiella versionen om en viss Bin Laden och hans nitton rövare.

Så här reagerade professor Harrit på vår publicering av “Vart tog tvillingtornen egentligen vägen?”:[2]

“Dette er total, statsfinancieret misinformation.”

Överraskat bad vi professorn förtydliga sitt kategoriska och svepande uttalande:

Re your statement that Judy Wood’s findings are “total, statsfinancieret
misinformation” implies that you have some insight into the situation.

  1. Which state or states would be financing her activity?
  2. For what purpose?

Istället för ett klargörande erhölls istället ännu en bannbula:

“Ingen aner, hvad Judy Wood taler om, incl. hende selv. Hendes job er at spilde andre menneskers tid. Det går jo fint.”

När vi frågade om hur professorn själv förklarade hur vissa händelser som visas i “Vart tog tvillingtornen egentligen vägen?” fick vi detta svar:

“I have no intention of watching Dr. Woods lecture.”

Några av Dr Judy Woods fynd

Nedan följer en kort sammanfattning av några av Dr Woods fynd:

Avsaknad av erfoderlig hög med byggnadsrester efter att tornen försvann. Om nu tornen kollapsade borde ju rimligen resterna av dem ligga kvar på marken. De gjorde det inte. Tornen hade verkligen försvunnit, något t o m BBC uppmarksammade i sin rapportering.[3]

2. Avsaknaden av förväntade seismiska utslag från när tornen försvann. Hade verkligen en miljon ton slagit i backen efter att ha fallit en halv kilometer, hade detta gett rejäla seismiska utslag – utslag vars storlek kan beräknas. Inga sådana utslag registrerades.

3. Den vattentäta bassäng World Trade Center stod i – över tjugo meter under Hudsonflodens yta – förblev intakt under det bråte motsvarande vikten hos två hundra tusen lastbilar frontalkrockade med källarvåningarna och berggrunden i Formel-1 hastighet. Hade bassängen sprungit läck, hade gigantiska vattenmassor översvämmat bl a New Yorks tunnelbanesystem. I verkligheten var källarvåningarna under WTC anmärkningsvärt intakta.

Verkligheten hela världen kunde se på direkt-sänd TV var att WTC-byggnaderna till största delen förvandlades till mycket fint damm där de stod – ett damm som började sväva uppåt, istället för att falla till marken.

Men det finns mer.

Brinnande termit alstrar enorm hetta.

De gigantiska damm-moln som jagade fram längs gatorna på Manhattan vid 9/11 var i själva verket svala, svalare än den omgivande septemberluften.

Seismiska mätningar visar också att marken under det WTC-1 försvann skakade i 8 sekunder. Vilket kan jämföras med de 9,22 sekunder det tar för ett föremål i fritt fall i vakum tillryggalägga samma sträcka som byggnadens höjd.

Läsare intresserade av den enda egentliga brottsplatsanalys som gjorts av vår tids största händelse finner den här:

Vi har även lagt upp en föreläsning och två intervjuer med Dr Judy Wood:

Vad makten fruktar

Vad är det då bl a Niels Harrit, Steven E. Jones och Architects & Engineers for 9/11 truth så till den milda grad fruktar att de i flera år ägnat sig åt personangrepp på Dr Judy Wood och hennes arbete – samtidigt som de undviker att bemöta de fynd hon gjort?

Verkligheten är att samma fysikaliska principer som utnyttjades för att på atomär och subatomär nivå manipulera materian vid attackerna den 11:e september 2001 likväl skulle kunna utnyttjas för att producera obegränsade mängder av hållbar energi och göra så utan behov av kostsamma distributionsnät.

Om det här stämmer, betyder detta att Niels Harrit inte bara är en simpel mobbare av kvinnliga kolleger – han uppträder i själva verket som infiltratör och agent för de allra mörkaste krafterna inom den nya världsordningen: de krafter som vill fortsätta hålla mänskligheten som slavar under olja, kol, kärnkraft och andra energikällor och som tillåter den dolda makten att kräva in betalning för månatliga räkningar.

Misstanken att detta är den hemliga agenda den danske kemiprofessorn arbetar för är inte gripen ut luften: Niels Harrits kollaboratör när nano-termit hypotesen lanserades i dansk TV den 6:e april 2009 var ju Steven E. Jones – samme fysiker som två decennier tidigare, till oljemagnaternas stora lycka, lyckades stoppa s k kall fusion.

Veta mer:


1. http://sydwalker.info/blog/2011/09/14/two-minutes-on-judy-woods-and-directed-energy-weapons/
2. korrespondens med förf initierad av Harrit: “Detta är total statsfinansierad desinformation.” och “Ingen vet vad Judy Wood talar om, inte ens hon själv. Hennes uppdrag är att slösa andra människors tid. Det går ju bra.”
3. BBC Science bekräftar också avsaknaden av bråte: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1561075.stm, 2013-01-05