Samtidigt som CNN och resten av “media” spyr galla över den amerikanska grundlagens andra tillägg – rätten för amerikanare att bära vapen – är det uppenbart att det amerikanska folket vaknat och med fingret på hanen bara väntar på att krafterna bakom USA:s olaglige president Barack Obama skall försöka iscensätta den statskupp med undantagstillstånd för syftet att bjuda in utländsk mililtär och avveckla federationen eliten planerat och som kommer att fylla alla de likkistor och koncentrationsläger FEMA (USA:s motsvarighet till den nyskapade svenska myndigheten MSB) införskaffat och byggt.

Diagrammet nedan visar hur den amerikanska allmänheten – trots alla de orkesterade “skolskjutningar” eliten iscensätter för att försöka förmå folk att ge upp deras rätt att bära vapen – går i precis motsatt riktning och lämnar in allt fler begäran om bakgrundskontroll för vapen.

Trendbrottet skedde för sju år sedan, 2005.

Det upprop för att kasta ut det brittiskfödda CNN-ankaret Piers Morgan ur USA, som driver CNN:s kampanj mot grundlagen, har på bara tre veckor nått över 100 000 namn. Två mot-upprop för att behålla Morgan i landet har skrapat i hop en 1/10-del, knappt 12 000 namn.

Den i dag uppenbara verklighet massmedia i USA och andra ställen tiger om är att det amerikanska folket agerat på de varningar rörande hotet från en planerad globala diktatur ofta kallad den “nya världsordningen” (eng. new world order) och vars införande bl a förutsätter förstörandet av planetens alla länder och stater, inklusive amerikas förenta stater.

När Sverige vaknar

Så här är det officiella vapen-läget i Sverige (enligt SvD) – i fall den svenska allmogen vaknar upp inför verkligheten att också Sveriges etablissemang utgörs av de facto landsförrädare och medlöpare, och att EU är vår tids ondska..