I en artikel den 29:e december 2012 konstaterar online-tidningen Newsvoice att staten under Fredrik Reinfeldt den 1:a januari 2013 lägger grunden för en svensk vaccinationsdiktatur där Reinfeldts och efterföljande regeringar med hjälp av ett centraliserat nationellt vaccinationsregister skall kunna identifiera människor som ännu inte har påtvingats den ena eller andra vaccinationen politiker anser att de skall ha.[1]

Motståndet mot ett vaccinationstvång är enormt och har på kort tid samlat in över 6 000 namn.

Klicka här för att gå med i uppropet mot tvångsvaccinering!

Saxat ur media

Veta mer


1. http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ny-lag-reglerar-nationella-vaccinationsprogram/