Ännu en livsviktig bit gammal kunskap eliten försökt dölja för alla oss andra: Silver som universalmedel mot alla typer och sjukdomar. Fungerar genom att döda virus och bakterier.

Klicka här för att se hur du kan
göra ditt eget “silvervatten”