I direkt strid med USA:s yttrandefrihetsgrundlag – den s k “First Amendment” – förklarar här polisen i Newton, Connecticut, att online publicering av information som inte kommer från polisen rörande Sandy Hooks kan komma att utredas som brott..