På kvällen 2012-11-06 blev det klart – regeringen Reinfeldt kommer inte att stoppa bankernas och handelns pågående utradering av kontantväsendet.

Enligt riksdagsman Ulla Andersson (V) fanns i Sverige år 2009 inga kontantlösa bankkontor. År 2010 var siffran 179. 2011 var antalet 560.

Det motsvarar var tredje bankkontor.

Ullas fråga till regeringen:[1]

Avser statsrådet att ta något initiativ för att tvinga de stora affärsbankerna att upprätthålla någon form av kontanthantering?

Regeringens svar:

Vi vill att processen [med kontantväsendets utraderande] fortsätter.


1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Bankernas-kontanthantering_H01045/