Vilken är egentligen regeringen Reinfeldts position rörande bankernas pågående kampanj att avskaffa kontanterna?

Tisdagen den 6:e november med start 13:45 (eller senare, beroende på föregående debatter) börjar den interpellationsdebatt vid vilken riksdagskvinna Ulla Andersson (V) ställer den här frågan till Finansmarknadsminister Peter Norman:[1]

Avser statsrådet att ta något initiativ för att tvinga de stora affärsbankerna att upprätthålla någon form av kontanthantering?

Se debatten live här: riksdagens web-TV


1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Bankernas-kontanthantering_H01045/