Ola Wallin, svenska PEN

I samma takt banksterväldets angloamerikanska imperie fortskrider med sitt kollektiva självmord exponeras allt fler av dessa krafters verktyg.

En pigg liten nykomling till skaran är den för den breda allmänheten tämligen okända föreningen svenskapen.

Så här vill svenska PEN beskriva sitt uppdrag:1

Författare har varit, och fortfarande är, mål för hot och förföljelse. Hundratals, om inte tusentals författare från hela världen är fängslade eller allvarligt förföljda helt enkelt för att de utövar sin grundläggande rätt till yttrandefrihet.

PEN grundades i London 1921 med syftet att skapa en mötesplats och att främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, journalister, översättare och förläggare i olika länder, försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen.

PENs arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa.

PEN ger röst åt författare som förföljs eller fängslas för sina åsikters skull.

PEN är en opolitisk organisation och har konsultativ status vid Förenta Nationernas Kommission för de Mänskliga Rättigheterna och vid UNESCO.

Pussy Riot

Som så många andra fronter för kontrollerad opposition synes också svenska PEN i dessa dagar berett att lättvindigt bränna upp intjänat förtroendekapital genom att springa det angloamerikanska imperiets ärenden – i fallet med svenska pen genom att göra medlemmarna i Pussy Riot till hedersmedlemmar i sin lilla förening.

Det är naturligtvis svårt som människa att inte bli engagerad när man nås av uppgifter om att sårbara unga kvinnor förföljs av onda krafter.

Men vad exakt är det några av kvinnorna i Pussy Riot dömts för?

Så vitt den här författaren kan se är det inte en penna den unga kvinnan nedan håller i sina båda händer – utan en motorsåg.

Vad hon sågar är inte någon mörk makts argument – utan en religös symbol, som tillhör tredje part.

Och, handen på hjärtat, är det makten hon klär av – eller sig själv?

Sverige

Och Sverige då?

Måhända finnes på den skandinaviska halvön någon skribent eller grupp av fritänkare som hotas av makten som skulle kunna tänkas behöva stöd av entiteter med stadgar liknande de svenska PEN stoltserar med?

Hitills verkar myndigheterna ha varit kloka nog att hålla tassarna borta. I stort sett. Som några av läsarna kanske minns stängdes dock både highcrimes.org och kristofferhell.org i våras hastigt ned efter att webhotellet kontaktats av svensk polis.

Det stora hotet mot yttrandefriheten i Sverige just nu synes vara något annat – nämligen de privata åsiktshuliganer den dolda makten med jämna mellanrum bussar på människor som bäst synes kunna ges samlingsbeteckningen 9/11-skeptiker – människor som genomskådat de lögner post-9/11 världen och alla dess krig grundas på

Sajten vaken.se t ex får ju emellanåt ta emot skrevsparkar och annat från zionistagenter inom TV4, SVT, SR liksom (naturligtvs) EXPO.

Mer om det här:

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1746

Operation “Rövhål”

Den 29:e juli 2012, gjorde svenska PEN gemensam sak med vår tids ondska.

Det skedde via ett antal grova och hotfulla mejl från för oss obekant mejladdress som uppgav sig vara medlem av svenska PEN. Det uppenbara syftet var att skrämma den här sajten till tystnad.

Fortsatta undersökningar visade att den person som skickade dessa otrevliga mejl var identisk med svenska PEN:s internationella sekreterare Ola Wallin.

Droppen som verkar ha fått bägaren att rinna över för nämnde sekreterare var det här utskicket till media och journalister:

 

Hej!

I samband med att highcrimes anmälan såg sitt slut i våras – se http://highcrimes.org – så kontaktades försvarsmaktens högkvarter med begäran om att kopior på ingående och utgående diarier för perioden med relevans för kriget i Libyen översändes.

Dessa diarier är nu tillgängliga här:

http://blueshift.nu/doc/inkommande-FM-diarie_kriget-mot-libyen-2011.pdf
http://blueshift.nu/doc/utgaende-FM-diarie_kriget-mot-libyen-2011.pdf

Efter att vi erhöll kopior på diarierna lade vi beställningar på drygt sjuttio av de försändelser vi trodde kunde vara intressanta att läsa – flera av dem är hemliga.

Tills dags dato har vi emottagit 66 av dessa beställda dokument (knappt 300 MB).

Skärmdump här:

http://blueshift.nu/doc/scanned-fm-libya-docs.pdf

De flesta av de hemliga dokument vi erhöll har “maskats” d v s försvaret har låtit censurera delar av innehållet.

Redaktioner och journalister som önskar ta del av hela vår dokumentsamling rörande Sveriges delaktighet i kriget mot Libyen 2011 kan göra så genom en donation på 5500 kr (juridiska personer) eller 270 kronor (fysiska personer):

Glöm ej att mejla oss efter att donation gjorts samt ange mailaddress på donationen, så vi vet vem som skall ha access till dokumentsamlingen.

Vi kan även översända mtrl på CD/DVD.

För ev frågor v v maila:

info@kristofferhell.net

Med vänliga hälsningar,

Föranledda av hoten och förolämpningarna översändes följande till föreningen och den förmente sekreteraren:

 

Kära Ola,

Som vi redan försökt förklara är problemet att du insisterar på att kommunicera med oss från en annan mejladdress än den du vill avregistrera från att få mejl.

Öppen fråga: Upplever du någon diskrepans mellan svenska PEN:s uppdrag, vilken förening du alltså utger dig för att vara en representant för, och vad du själv ägnar dig åt när du på hemmaplan förolämpar och hotar medborgarjournalister som gräver upp för makten obehagliga fakta?

Du svär ju och kallar människor för “rövhål” och hotar med polisanmälningar.

Saxat ur Svenska PEN:s stadgar:

  • verka för intellektuell frihet
  • arbeta för personlig och konstnärlig frihet för de litterärt verksamma
  • försvara yttrandefriheten
  • skydda och hjälpa de kolleger som genom att utöva sitt yrke råkar ut för förföljelse eller andra svårigheter

CC:ar in styrelsen på Svenska PEN vi tycker borde känna till detta – kanske kan de också hjälpa dig att avregistera ola.wallin@svenskapen.se, om nu Ola på Ersatz nu är identisk med denna person.

Mvh

kristofferhell.net

P.S. Betr dina påståenden om att du aldrig bett om att få utskick. Det argumentet kanske fungerar för Nisse i Hökarängen, men som yrkesverksam inom media och ett av Svenska PEN:s ansikten utåt med en offentlig mejladdress klingar inte detta argument helt rent. Men, som sagt, det är väldigt lätt att avregistrera sig – om du nu är rätt Ola Wallin.

 

Något svar från svenska PEN kom aldrig – och följande öppna fråga ställdes direkt till föreningen:

 

Kära Svenska PEN

I o m detta svar från någon som verkar kunna vara Er internationella
sekreterare ställs nu följande två öppna frågor direkt till Svenska
PEN:

  1. Upplever Ni någon diskrepans mellan svenska PEN:s uppdrag och vad Er internationella sekreterare ägnar sig åt (om nu Ola på Ersatz är det han påstår sig vara) när denne förolämpar och hotar medborgarjournalister med repressalier ägnade åt att försvåra medborgarjournalistik liksom censurera det fria ordet?
  2. Kommer svenska PEN nu agera i enlighet med Er stadgar 4 § mom 2 och entlediga Ola Wallin från sitt uppdrag som Er internationella sekreterare?

4§ mom 2: “Medlem som uppenbart motarbetar klubben eller de principer som fått uttryck i den internationella chartern och i dessa stadgar eller som eljest grovt skadar klubbens verksamhet kan på förslag av styrelsen av årsmötet uteslutas ur klubben.”

Svar emotses innan den 11 augusti 2012 av någon av firmatecknarna eller styrelsen i sin helhet.

Högaktningsfullt,

Svar uteblev och så vitt kan konstateras är Ola Wallin fortfarande betrodd med att representera svenska PEN i egenskap av internationell sekreterare.


1. http://www.svenskapen.se/index.php/sv/om-internationella-pen
2. http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1746