Den globala ekonomiska krisens orsak klarlagd

Datum: juni 2012
Längd: ca. 5 min
Språk: Engelska – svensk text
Sammanfattning: Den finansiella krisen är inte bara något som “hänt” – den är planerad..

Se även: