Credit Default Swaps explained clearly in five minutes

Datum: juni 2012
Längd: ca. 5 min
Språk: Engelska
Sammanfattning: Credit Default Swaps (CDS) är inget annat än hasardspel där man spekulerar i t ex hur olika länders statsskulder kommer att utvecklas. Problemet är att det totala värdet på alla CDS på marknaden är större än planetens samlade BNP – d v s över 60 biljoner dollar..