Den 21 juni 2012 kom granskningsnämnden för Radio och TV fram till att Iran faktiskt hotar att utplåna Israel från jordens yta samt att TV4 i vilket fall som helst faktiskt inte behöver vara saklig i sin nyhetsrapportering.

Läs beslutet här.
Läs ursprungsanmälan här.

Israels vice premiärminister Dan Meridor erkänner
att hans kollega Benjamin Netanyahu ljuger om Iran

Det anmälda TV4-inslaget samt efter-intervjun med Rolf Porseryd