• “Ju mer du förstår – desto mindre
    behöver du”
                  – Australiens aboriginer

Om livslängd är en måttstock på hur livskraftig en civilisation är kan Australiens aboriginer mycket väl ha den främsta form av civilisation historien känner. I motsats till den bild skola och media förfäktar är inte aboriginernas samhällsform primitiv.

Skälet till tidsrekordet – aboriginernas resa har hitills varat i minst 40 000 år – är inte ett behagligt klimat.

Australiens flora och fauna är en av de mest ogästvänliga planeten känner och under de senaste 40 000 åren har Australien dessutom sett tre istider.

Allt svenska skolelever läser om, vare det sig är det gamla grekerna, mongoler, romarriket, egyptens faraoner eller gamla testamentet med sin påstådda syndaflod får alla plats inuti i den tidsrymd under vilken aboriginerna existerat.

Och de får plats där flera gånger om.

Att västerlänningar missar allt det här kan bero på att aboriginernas livsstil har helt motsatt fokus och överlevnadsstrategi än den vite mannen och hans destruktiva materialism.

På väg hem

Istället för utveckla rovdjursliknande teknik som förstör miljön och ödelägger planeten så ha aboriginerna gått andra vägen.

De redskap de sedan länge lever med, inte fler än runt tjugo stycken, räcker för att överleva som civilisation. Med detta synes aboriginerna ha nöjt sig och har istället kunnat ägna sig åt att leva i nuet med ett rikare inre liv istället för att sitta fast i den vite mannens ekorrhjul av monetärt slaveri, skadlig föda, brist på motion och pryljakt.

Aboriginernas livsstil har alltså ett grundläggande andligt fokus och därmed förknippad minimalistisk livsstil som väl passar det paradigm dr Michael Harner kallar Core Shamanism. De har en syn på livet som påmminer om element i Buddhismen och Hinduismen och skulle kunna sammanfattas så här:

  • Vi är inte fysiska kroppar stadd på en andlig upptäcksresa – vi är själar på en mänsklig upptäcksresa.

Liksom Nord- och Sydamerikas indianer, Skandinaviens och Sibiriens shamaner, och en gång i tiden europas Kelter så vet Australiens aboriginer att de är en del av ett levande Universum genomsyrat av en själ, där allt är beroende av allt annat.

  • “Vi är alla besökare till denna tid, till denna plats. Vi är på väg någon annanstans. Vårt syfte här är att observera, lära, växa och älska.. sedan återvänder vi hem.”
                  – Australiens aboriginer

Det är därför, när man betraktar aboriginernas samhälle, den är så uppenbart överlägsen det planetära självmord den vita mannen under demokratins och globaliseringens banér vill påtvinga alla andra.

Ett tufft piller

Västerlänningar som har svårt att svälja ovanstående och insisterar på bevis om något tekniskt avancerat eller komplicerat i aboriginernas tillvaro rekommenderas att studera något av deras språk.

Bl a till sin grammatiska komplexitet har aboriginernas tungomål mer gemensamt med den indiska för-antika vediska civilisationens sanskrit, än något modernt konjugatlöst tre-ords språk som svenskan.

Som många andra högstående civilisationer, som t ex kelterna och den vediska, är aboriginernas traditioner orala.

Lärare, journalister, politiker och andra som inte förstår den djupa innebörden av detta kan ju pröva att memorera bibeln utantill – och se hur det går.