Rekryteringsrulle för Harry Potter-fans.

Film om frimureriet skapad av frimurare. Ett antal välkända affärer tas upp och vinklas på för frimureriet positivt sätt. Slutet på filmen är en intervju med ett antal frimurare och bekräftar existensen av en politisk agenda för politiska och sociala förändringar på nationell och global skala.