Norska frimurarorden bekräftar att Breivik är medlem sedan 2007 och inte bara är en adept utan faktiskt en frimurarmästare (Master Mason) – d v s innehar den högsta ranken inom det blå frimureriet.

RT ställer frågan svensk media nogsamt undvikit i snart ett år:

Var detta en isolerad händelse – eller är det här [frimureriet] en ideologi vi bör börja att ta på betydligt större allvar?