Undrande inför vad som pågår i Syrien?

Verkligheten av vad som utspelar sig synes vara diametralt motsatt det media rapporterar.

Ett av skälen till att Assad-regimen åtnjuter stort folkligt stöd, trots att landet inte är en demokrati, är att landet befinner sig under militärt angrepp på åtminstone fyra flanker.

I grannländer som Turkiet har nämligen NATO upprättat baser vid gränsen mot Syrien (Iskandrum), varifrån man sänder ut terrorister utbildade och finanserade av Väst.

Några av dessa terrorister är f ö samma al-Qaeda individer som deltog i NATO:s krig mot Libyen förra året, inklusive den ökände militärdiktatorn över Tripoli – Bel Hadj.1

Syftet är detsamma som med kriget mot Libyen – finansiella intressen i Väst vill assimilera också Syrien in i imperiets nya världsordning.

En mycket stor del av alla de påståenden om övergrepp av den syriska regeringen svensk media nu dagligen rapporterar om har en enda källa: Syrian Human Rights Observatory i London – en sedan en lång tid identifierad propagandastation där en av medarbetarna lär ha svenskt pass.

Så gott som allt vad denna sajt påstår läggs ut i svensk media utan källgranskning eller faktakontroll. Vid de enda tillfällen andra röster tillåts, som t ex den syriska regeringen, så vinklas dessa så att Västs propagandaversion stärks.

Klicka för att läsa

Bortsett från de politiskt motiverade antaganden som göres bekräftar Arabförbundets observatörsrapport (till vänster) vad andra tidigare konstaterat: närvaron av välbeväpnade terroristgrupper som driver våldsspiralen.

Bilden högst upp i artikeln bekräftar som redan konstaterats att delar av terrorgrupperna utgörs av samma al-Qaeda “rebeller” NATO bombade till makten i Libyen 2011.

Nedan återfinns fyra videoklipp läsaren aldrig kommer att få se på TV i Sverige..

Hur FN ljuger..

Den brittiske journalisten Lizzie Phelan dissikerar Västs propagandamaskineri och samt berättar vad som egentligen sker i Syrien..

Hur försöken att finna en fredlig lösning motarbetas..

Hur Syrien är en repris av Libyen..

Veta mer?


1. http://www.abc.es/20111217/internacional/abcp-islamistas-libios-desplazan-siria-20111217.html