Nedanstående opublicerade replik skrevs förra sommaren som svar på den då pågående kampanjen att kriminalisera kontantväsendet.

Nu, så här dagen efter att SVT:s Uppdrag Granskning under Karin Mattissons befäl sällat sig till den allt talrikare skaran av dikaturens kreatur som idisslar på svenska ängar publiceras den i reviderad form här.

   

Det är inte kontanterna som är problemet – det är vanföreställningen att så snart banker och myndigheter inte känner till något så är detta med automatik plötsligt “svart” eller “kriminellt”.

 1. Intrigen tätnar.

  Svensk polis underlåter att stoppa ett spektakulärt rån – trots kollegialt förhandstips. Strax därefter går Finansförbundet ut med vad banker utan politiskt beslut därom redan påbörjat: en utfasning av kontantväsendet (AB 2009-09-25).

  Vad är detta?

  Ett svenskt skolboksexempel på en metod att i lönndom genomföra samhällsförändringar ingen annars skulle acceptera – i det här fallet att skrämma allmänheten till att acceptera ett samhälle utan kontanter?

  Metoden har ett namn: problem-reaktion-lösning.

  Enligt bankerna skulle alltså den förekomst av kontanter mänskligheten med framgång levt med de senaste millenierna plötsligt ha blivit ett problem av sådana fantastiska proportioner att dessa omgående måste avskaffas.

  Vad är på gång här – egentligen?

  Enligt BRÅ ligger rånen på konstant nivå. 70% är desutom personrån – d v s inte ett bankproblem.

  Om läsaren i dag går i en affär och försöker betala med kort kan följande ske: kassörskan nekar. I dag har läsaren ett alternativ: att ta upp plånboken och betala med kontanter.

  Bankerna, som utan riksdagsbeslut på eget bevåg alltså redan börjat fasa ut kontanterna, vill inte längre att läsaren skall ha denna frihet.

  Varför?

  Ställer man frågan Cui Bono? – Vem tjänar på det? – blir situationen obehagligt klar.

   

  I den svenska kohagen:
  Lillemor Smedenvall
  Finansförbundet
    Sofia Stenfeldt   
  Finansförbundet

  SEKO
  Farmaciförbundet
  Handels
  SHR
  HRF
  Svensk Handel


  Till den här listan av sponsorer till sajten kontantfritt.nu kan läggas Sveriges främsta Illuminatikanal – TV4 som med skickligt klippta inslag allt oftare propagerar för den kontantlösa diktaturen.

   

  Kampanjen för ett kontantlöst samhälle handlar om en tyst revolution planerad att ge bankerna absolut kontroll över alla människor och placera dem i förarsätet också före myndigheter och statsmakt.

  Det här maktövertagander kommer att resultera i ett ultrafascstiskt samhälle där hela samhällsgrupper ostracierats på ett sätt som inte setts sedan andra världskrigets koncentrationsläger.

  De enda medborgare det finns plats för i den här privatbankernas diktatur är nämligen medborgare med av dem godkänd kredihistoria som de vill öppna konton åt.

  I den här den privata banksfärens diktatur riskerar brottsligheten skjuta i höjden på ett sätt som tidigare aldrig setts i Sverige. Orsaken är inte att antalet kriminella skulle ha ökat – utan att det inte längre finns plats för hela samhällsgrupper (de längst ned) de som i dag överlever tack vare i sig hederligt, hårt och ofta uselt betalt arbete mot kontantersättning.

  Om detta tillåts ske är den oundvikliga konsekvensen upprättandet av vad som bara kan beskrivas som koncentrationsläger i landets glesbebygda delar där bl a dolda flyktingar och unga svenskar med studieskulder hos kronofogden förpassas när de inte längre finns plats för dem i den här privata bankdiktaturen. Lägg till detta en landsomfattande kampanj av tvångsomhändertaganden av barn i fattiga enföräldersfamiljer som då helt berövats alla marginaler.

  Måhända är det en bra idé om någon av landets folkvalda i dag skriver motion om att i grundlagen värna kontantväsendet – så att ultrafascistiska bankirfamiljer inte bakvägen lurar Sverige in i en diktatur.

  I väntan på att detta sker står det naturligtvis läsarna fritt att tömma sina bankkonton, stoppa pengarna i madrassen och klippa plastkorten – eller i vart fall göra som tidigare generationer: återgå till stora kontantuttag efter avlöningen och använda kontanter till alla dagliga inköp.

 

 


Uppdatering: Nedanstående email kom från Finansförbundet 2010-04-16. Det återges med det svar de erhöll:

 1. Vad er kampanj försöker göra att slå ihjäl en mygga med en atombomb.

  Om bankpersonal säger sig uppleva otrygghet på arbetet är ett lamt
  svepskäl till att utrota kontanter som företeelse och genom det införa en
  de facto “bankernas diktatur”.

  Tror du förstår det här om du tänker efter. Det finns ju redan i dag
  kontantfria bankkontor – för bankanställda som inte önskar hamna i möjliga
  rånsituationer.

  Det finns naturligtvis en massa andra sätt att lösa kontanthanteringen på
  än just detta.

  Om ni behöver hjälp kan ni höra av er.

  Med vänliga hälsningar,

  Kristoffer Hell

  > Hej Kristoffer
  >
  > Vi som driver kampanjen kontantfritt.nu är fackförbundet för
  > bankpersonalen. För oss är kontanterna en arbetsmiljöfråga. En fjärdedel
  > av de som jobbar på bankkontor har varit utsatta för minst ett bankrån
  > eller rånförsök, och det är starkt traumatiserande händelser med stora
  > hälsoeffekter. Vi ser inte något annat sätt att stoppa rånen än att
  > avlägsna kontanterna. Samtidigt skulle färre kontanter i samhället
  > avsevärt försvåra för den organiserade brottsligheten.
  >
  > Varför man inte tidigare har sett kontanter som ett problem kan inte jag
  > svara på. Vi anser att det är ett stort problem i dagsläget, och avser att
  > fortsätta vår kampanj.
  >
  > Med vänlig hälsning
  > Sofia Stenfeldt, projektledare för kontantfritt.nu
  >
  > FINANSFÖRBUNDET
  > Utredare