The Missing Secrets Of Nikola Tesla

Datum: 2007
Längd: 0:46:09
Språk: Engelska
Sammanfattning: History Channel: Varför är så få i dag bekanta med namnet Nikola Tesla? Denne mans uppfinningar är ju vad som möjliggjorde mänsklighetens “andra industrialiseringen”. Är det p g a de andra uppfinningar han gjorde, som bl a utlovad gratis elektricitet till massorna?