Fukushima – Could 85 Times More Cesium than Chernobyl be Released?

Datum: 2012-04-19
Längd: 00:05:18
Språk: Engelska
Sammanfattning: Reaktor 4 i Fukushima är en global katastrof på väg att hända – bl a tack konstruktörerna på det amerikanska företaget General Electric..

Veta mer?