Våren 2012 kontaktates samtliga ledamöter i försvarsutskottet och bads besvara följande två frågor.

 1. Vilket är försvarsmaktens egentliga uppdrag, dess prioriteringar, i
  fallande ordning?
 2. Är Sverige med i det Amerikanska Imperiet?

Av utskottets fyrtio ledamöter fick vi tag på två per telefon: ordföranden Peter Hultqvist (S) och vice ordföranden Cecilia Widegren (M).

Peter sade sig sitta på ett tåg och ville inte prata.

Här är Cecilias svar:

Återstående ledamöter fick frågorna per mejl.

Sju svarade (se längre ned).

Enkätundersökningens resultat var nedslående.

Trots att försvarets forskningsinstitut i öppna publikationer[2] konstaterar att Sverige sedan länge är medlem i det amerikanska imperiet, låtsas ledamöter av försvarsutskottet som att detta imperium inte ens existerar.

Även om svenska parlamentariker, som Cecilia Widegren och andra, saknar den grundläggande läsförståelse som förutsätts för att stava sig igenom statliga forskningsrapporter torde de knappast ha missat den tidigare överbefälhavaren Bengt Gustavsson:s DN-artikel från 2011 med titeln:

“Sverige – den sjuttionde Nato-medlemmen”

Det strategiska bedrägeriets fortsättning

Läsare gamla eller insatta nog för att minnas de så kallade neutralitetsdebatten som följde i kölvattnet på det Kalla Kriget, har troligen inte svårt att känna igen sig på de dubbla budskapens slagfält.

Då som nu handlar det hela om ett strategiskt bedrägeri där den bedragna parten är den svenska allmänheten.

Eller är det så illa att när moderaternas Johan Forssel och miljöpartiets Peter Rådberg svarar att de inte känner till några sådana imperier eller ens förstår frågan – så vet de verkligen inte?

Frågan då är: Hur enfaldig kan en folkvald bli?

Var sitter den demokratiska stopp-knappen – det röda stora överfallslarm medborgarna slår näven i när idiotin går överstyr?

Det kanske mest slående med enkäten är hur försvarsutskottets uppfattning också skiljer sig från hur försvarsmakten självt beskriver sitt uppdrag.

Medan folkvalda i utskottet säger (och kanske också tror) att försvaret är där för att skydda Sverige är den öppet deklarerade uppfattningen bland nyckelcheferhögkvarteret att försvarsmaktens prioriteringsordning[1] är..

 1. Agera legoknekt åt NATO utomlands
 2. Leka tjuv och polis med förmenta storgangsters och terrorister i Europa
 3. Hålla ett slött öga på vad som sker i Sveriges närområde

Verkligheten i dag är att det svenska försvaret inte är svenskt – det är ett instrument i det angloamerikanska imperiets verktygslåda på dess allt mer forcerade marsch in i en global diktatur.
Ledamot Fråga 1 Fråga 2
Johan Forsell (M) Du kan läsa om FM:s uppgift på den egna hemsidan, www.mil.se Jag känner inte till några sådana imperium.
Annicka Engblom (M) Jag har varit på resande fot över helgen och inte haft möjlighet att besvara ditt mejl. Dina frågor är väldigt omfattande och kräver omfattande svar, varför jag ber om att få återkomma till dig.

(Annicka återkom aldrig)

Eva Flyborg (FP) Försvarsmaktens uppdrag är att försvara Sveriges gränser mot alla typer av attacker. Nej vi är inte med i något Amerikanskt Imperium.
Anna-Lena Sörensson (S)
 • Att värna Sveriges säkerhet och integritet
 • Att lösa uppdrag i freds- och säkerhetsfrämjande syfte i Sveriges närområde
 • Att -”- utanför Sveriges närområde

För mer information se Försvarsmaktens Hemsida

Svar: Nej
Peter Rådberg (MP) Försvarsmaktens huvuduppgift är att skydda Sverige från att främmande
makt ska angripa Sverige. Detta kan göras på många olika sätt: allt från att delta i internationella
uppdrag till att stärka den militära förmågan på hemmaplan.
Förstår inte riktigt vad du menar med den frågan.
Björn Söder (SD) Frågor som rör försvarspolitik hänvisas till vår ledamot i försvarsutskottet, Mikael Jansson och hans sekreterare Joakim Larsson.
Torbjörn Björnlund (V)
 • Att försvara Sveriges gränser mot fientligt intrång
 • Att försvara Sverige i de fall fientliga styrkor kommer in på vårt territorium
 • Att bistå det civila samhället i händelse av kris eller katastrof
 • Att delta i internationella insatser för att undvika konflikter och bevara fred

Detta är de uppgifter jag tycker att Försvaret har som är viktigast.

Nej, inte i formell mening. Det finns dock många att vi är för mycket medlöpare till USA och går i deras ledband……

Här är de försvarsutskottsledamöter som var för upptagna, trötta, lata, rädda, arroganta eller blasé för att svara på frågorna ovan:

Kerstin Lundgren, Roland Utbult, Thoralf Alfsson, Johan Johansson, Christer Winbäck, Johan Löfstrand, Leif Pettersson, Lena Olsson, Richard Jomshof, Irene Oskarsson, Valter Mutt, Susanna Håby, Bodil Ceballos, Thomas Strand, Nina Larsson, Kenneth G Forslund, Ann-charlotte Hammar, Ann-christin Ahlberg, Ulf Berg, Pyry Niemi, Abdirizak Waberi, Roza Guclu Hedin, Stefan Caplan, Mikael Jansson, Mikael Oscarsson, Staffan Danielsson, Clas-Göran Carlsson, Allan Widman, Eva Sonidsson, Anders Hansson, Peter Jeppsson, Åsa Lindestam, Hans Wallmark

1. Enligt Chefen för den Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten (MUST) Håkan Pettersson. http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/Underr%C3%A4ttelse-%20och%20s%C3%A4kerhetstj%C3%A4nsten%20100%20%C3%A5r%202.pdf (1) Multinationella krishanteringsoperationer; (2) Anti-terrorism och polisverksamhet på EU-nivå; (3) Skydd av närområdet.
2. Ingemar Dörfer, ”America’s Grand Strategy – Implications for Sweden”, Sweden: FOI-R—1630—SE, 2005