How to make an Earthquake

Datum: 2010-01-22
Längd: 00:03:11
Språk: engelska
Sammanfattning: Dr. Agnew, expert på “earth tomography” berättar för History channel hur han på 1980-talet snubblade över uptäckten att han via ELF-vågor kunde starta jordbävningar..

 

 

 

[php snippet=”12″]