Nedanstående återfinns de f n tjugofem mest censurerade artiklarna i USA (källa: projectcensored.org):

 1. Fler amerikanska soldater begår självmord än dör i strid
 2. Den amerikanska militären manipulerar sociala medier
 3. Obama ger klartecken för global lönnmordskampanj
 4. Den globala matkrisen expanderar
 5. Privatägda fängelser finansierar lagstiftning mot immigration
 6. Spionerar Google?
 7. Den amerikanska militärens största masspsykologiska experiment, någonsin
 8. Sagan om den rena och säkra kärnkraften
 9. Regeringsstödda teknologier för vädermanipulering
 10. En av fem amerikanare är arbetslös
 11. Trafficking av irakiska kvinnor skenar iväg
 12. Stilla Havet är en soptipp: trodde du verkligen att dina plastprodukter återvanns?
 13. Kommer undantagstillstånd införas för att avskaffa den amerikanska konstitutionen?
 14. Könsstympning av flickor fortsätter i Kenya
 15. Miljöbovar slipper undan
 16. Din Ipod är ihopsatt av slavar i Kina
 17. Superbakterie sprids över hela världen
 18. Monsanto utnyttjar jordbävningen i Haiti
 19. Hur u-hjälp missbrukas för politiska syften
 20. Amerikanska myndigheter försöker kriminalisera GMO märkning av föda
 21. Borrelia håller på att bli en epidemi
 22. Gemensamma budgetförhandlingar – en metod att stärka gräsrotsinflytandet
 23. Världsomfattande kampanj för att avskaffa plastpåsar
 24. South Dakota vidtar extrema åtgärder för att stoppa aborter
 25. Urarmat uran används i kriget i Libyen