Överste Fletcher Prouty berättar hur det gick till när olja blev ett “fossilt bränsle”

Datum: 2010-01-13
Längd: 0:08:30
Språk: Engelska
Sammanfattning: Sett Oliver Stones “JFK”? Fletcher Prouty är den “Överste X” som spelades av Donald Sutherland. Här berättar han att olja inte är ett “fossilt bränsle” som kommer från döda dinosaurer och därför riskerar att ta slut (och därför måste vara dyrt). Olja är en naturresurs som skapas av geologiska processer djupt nere i jordskorpan och som snabbt fyller på oljereservoarer man tidigare trodde var tömda.