Libya Truth

Datum: 2011-08-27
Längd: 00:09:23
Språk: engelska
Sammanfattning: Qaddafis livsverk – som Sverige och imperiets andra lakejer nu bombat sönder och samman och överlämnat till Al-Qaeda..

Veta mer