The Truth About Bali Bombings

Datum: 2009-12-18
Längd: ca 40 min
Språk: Engelska
Sammanfattning: Först var australiensare helt emot ett deltagande i USA:s “krig mot terrorismen”, d v s Afghanistan och Irak. Efter bombningen av en nattklubb på Bali 2002-10-12 gick det lättare för premiärministern Howard att få med sig sina landsmän.

Se även den här artikeln.