Det är nu bekräftat.

Det finns en konspiration att upprätta en global diktatur.

Vad som måhända var mindre känt är hur djupt insyltad Sverige är i den diaboliska planen.

Även om man tidigare kunnat ana hydrans konturer i ankdammen har den där ändå hållit sig relativt dold.

Nu har monstret brutit ytan.

I en debattartikel i DN[1] den 21:a februari propagerar Bo Ekman för en världsordning där länder och folk förlorat sina suveräniteter till en global tillsynsmyndighet som med ekonomisk, polisiär och militär makt skall korrigera länder som inte sköter sig. Ekman vill också utfärda tankeförbud för nationella regeringar eftersom det vore en absurditet att nationella ledare skulle ha sina alldeles egna vetenskapliga rådgivare.

I artikeln stödjer sig Ekman på två kryckor till varför planeten behöver en världsregering med diktatoriska befogenheter:

  1. Fortsatt tro på att det i dag vederlagda AVA – det Antropogena Växthus Argumentet – d v s att mänskligheten på något skulle ligga bakom en påstådd klimatuppvärmning
  2. Att bara en världsregering kan lösa den motsättning som existerar mellan folk- och länders suveränitet kontra den av transnationella giganter och privata internationella bankirer pådrivna globaliseringsprocessen

Läsare som inte känner till att AVA är dött och temperaturen på planeten har sjunikit de senaste nio åren kan updatera sina kunskaper här, här,här och här.

Ekmans beskrivning av globaliseringen bekräftar att han menar samma ekonomiska imperialism världen redan är bekant med där privatägda internationella banker och transnationella giganter uppbackade av amerikansk och europeisk vapenmakt, under “frihetens och demokratins” korstågsfana marcherar in i och slår sönder och ta över lokala och nationella ekonomier.

Ekmans “lösning” på det här övergreppet mot länders och folks rätt till självbestämmande är nu att helt göra sig av med länder och folk.

Den 10 mars 2010 sponsrar [2] Ekmans Tällbergstiftelse något som heter Riskkollegiet som håller en konferens på kungliga vetenskapsakademin på temat: “Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?”

Frågan är retorisk.

Ekman och hans utländska medbrottslingars uppfattning är nämligen att planeten redan härbärgerar 6 miljarder för många människor och att en betydligt mer lättkontrollerad befolkning räknar runt 500 miljoner.

Vem minns inte Storbritanniens Prince Philips kommentar att om han skulle inkarnera igen så ville han göra det som ett virus för att kunna reducera planetens befolkning.

Djupet av Ekmans egen människokärlek indikeras av rubrikerna på två artiklar han tidigare fått publicerade i svenska dagbladet: “Det stora hotet är människan” och “Människans arrogans måste tyglas”.[3]

Konferensdeltagare skall inte hoppas för mycket på att få se presentationar av livsbefrämjande och hållbara lösningar på lokal eller ens nationell nivå, typ ökad lokal frihet för stärkt förmåga till självförsörjning, utan bör bereda sig på att få sina hjärnor masserade till att acceptera de mänskliga massreduceringar som planeras liksom den världsregering som kommer att mikrostyra de som överlever.[4]

Ekman är inte ensam i sitt kriminella vansinne, en titt på hans stiftelses hemsida inkluderar bl a föjande kollaboratörer:

      Alejandro Litovsky
Alexander Crawford
Anders Wijkman
Anneli Björkman
Ann-Mari Ceder-Mählkvist
Åsa Pettersson
Bo Ekman
Carl Mossfeldt
Caroline Stiernstedt Sahlborn
Cecilia Nordström
Christine Loh
Erika Sigvardsson
Göran Gennvi
      Hans-Olov Olsson
Jan Eliasson
Jim Wine
Joanna Garbalinska
Johan Rockström
Karin Bruce
Linn Austin
Marcello Palazzi
Niclas Ihrén
Rebecca Oliver
Sara Ekman
Sara Ersson
Ulla-Britt Frajdin-Hellqvist

Några av Tällbergstiftelsens sponsorer:

  • Svenska postkodlotteriet
  • Utrikesdepartementet
  • Näringsdepartementet
  • Miljödepartementet

Vad hände egentligen?

Gick inte drömmen om ett ariskt världsherravälde i graven med Nazityskland?

”Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin”


1. “En ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn”
2. PRESSINBJUDAN FRÅN Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Riskkollegiet
3. SVD 2007-02-05 och 2007-10-21
4. Seminarium: Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?