Utmaningen: finn skäl att starta krig mot Iran

Lösningen:1 USA dirigerar om ett hangarfartyg på väg till skroten till att istället bege sig in i Persiska viken (USS Enterprise). Israel anfaller det amerikanska fartyget. Människor dör.

USA, Israel och media anklagar Iran för attacken..

Är det så här tredje världskriget planeras att starta?

Läsare benägna till nagelbitning rekommenderas att dra på sig lovikavantarna någon gång i vår, då USS Enterprise – det näst äldsta fartyget i den amerikanska örlogsflottan (den enda som är äldre är en träskorv) – enligt uppgift beräknas segla in genom Hormuzsundet, in i Persiska viken.11

Veta mer?

Hela den riktning i vilken mänskligheten marscherat sedan Christopher Columbus satte ned foten i den nya världen synes utstakad av ett antal false-flag operationer som alla resulterat i strategiska vattendelare i mänsklighetens historia.

Här är några av de bättre dokumenterade:

 1. The Gunpowder plot (1605): ursäkt för krig mot Spanien – blev startskottet för det brittiska imperiets expansion2
 2. Sänkningen av USS Maine (1898): ursäkt för krig mot Spanien – blev startskottet för det amerikanska imperiets expansion2
 3. Operation Himmler (1939): startskottet för andra världskriget och det Tredje Rikets försök till expansion3
 4. Mordet på JFK (1963): undanröjd bl a för att ha utgjort ett fenomenalt hot mot inflytelserika konstellationer i USA, men också stå i vägen för planerna på ett krig mot Vietnam.4
 5. Tonkinbukt incidenten (1964): startskottet för vietnamkriget5
 6. 9/11 (2001): startskottet för alla krig sedan 20016
 7. 11-M (2004): skrämma Spanien från att dra sig ur kriget i Irak (misslyckades)7
 8. 7/7 (2005): skrämma Storbritannien till att fortsätta stödja krigen (lyckades)8
 9. Basra (2005): försök att initiera våld mellan folkgrupper i Irak (misslyckades):9 Två brittiska SAS-soldater klär ut sig till arabiska terrorister och börja skjuta poliser och civila. De grips till slut av irakisk polis. Innan rättegång inleds stormar den brittiska armén polisstationen och fritar SAS-soldaterna.
 10. Stockholm 11/12 (2010): försök att rädda Reinfeldtregimen med dess justitieminister Beatrice Ask (lyckades)10

Läsare intresserade av false-flag operationernas historia rekommenderas den amerikanska dokumentärfilmaren/
radiovärden Alex Jones klassiker Terrorstorm.

infowars.com

False-flag operationer sägs ofta bestå av fyra komponenter:

 1. Uppdragsgivarna: de som tjänar på terrordådet/våldshandlingen
 2. Mullvadarna: de som möjliggör och planerar terrordådet/
  våldshandlingen. Ofta individer som infiltrerat och besitter nyckelpositioner inom olika myndigheter, men vars lojalitet står till ett utomstående hemlighetsfullt nätverk – så gott som alltid den transnationella “osynliga regering” i vars nexus internationella bankfamiljer återfinns.
 3. Specialisterna: de som utför terrorattacken eller våldshandlingen. Ofta f d elitsoldater.
 4. Syndabockarna: de som (felaktigen) utpekas som skyldiga för terrordådet/våldshandlingen

Läsare intresserade av djupare förståelse för hur false-flag operationer arrangeras rekommenderas vidstående föreläsning av den amerikanske historikern Webster Tarpley.


1. http://www.wavy.com/dpp/military/enterprise-crew-talks-new-assignment; http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Enterprise_(CVN-65); http://www.foxnews.com/politics/2012/01/21/us-to-keep-11-aircraft-carriers-to-show-sea-power/;
2. http://www.progressivepress.com/peaceweek/guyfaux.html
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Himmler
4. /2012/01/jesse-ventura-mordet-pa-jfk/
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Tonkin_incident
6. /2010/02/911/
7. /2010/02/madrid-11/
8. /2010/02/london77/
9. http://dc911truth.org/index.php?p=evidence2c
10. /2010/12/sprangningarna-en-operation-radda-beatrice-ask/
11. http://www.debka.com/article/21671/