Charlotte Iserbyt: The Miseducation of America

Datum: 2011-05-27
Längd: 01:14:41
Språk: Engelska
Sammanfattning: Charlotte Thomson-Iserbyt, chef i det amerikanska utbildningsdepartementet under President Ronald Reagan, vittnar om hur den dolda makten (bl a genom Skull & Bones) med ingenjörsmässig noggrannhet förstörde skolväsendet i USA..

Läsare bekanta med den svenska skolan har inte svårt att se parallellerna till vad som skett i Sverige efter andra världskriget..

Iserbyt har gett ut en bok i pdf-format (gratis) – kan laddas ned här.

[php snippet=2]