Tarpley on Infowars Nightly News 2012-03-08: Africa, Russia, Syria, Destabilizations

Datum: 2012-03-09
Längd: 00:31:32
Språk: Engelska
Sammanfattning: Historikern Webster Tarpley redogör för imperiets pågående brott för Alex Jones..

  • Det angloamerikanska imperiets plan är att slå sönder alla nationalstater på den afrikanska kontinenten för syftet att lägga beslag på naturresurserna
  • Kampanjen mot Kony är en viktig diversion i sammanhanget
  • Putin och Ryssland representerar en fredssökande motkraft mot imperiet och dess banksters

Ladda ned intervjun som mp3 och lyssna off-line!