En bild säger mer än tusen ord, påstås det.

En av svartmurarnas1 uppfattningar är att en symbol är värd mer än tusen bilder.

Med andra ord, istället för att Illuminati totar ihop en miljon ord i hopp om att övertyga mänskligheten om det fantastiska i idén att bygga en världsomspännande tyranni i Lucifers namn så anser de det mycket effektivare att skapa symboler som förleder människor i den riktningen och plantera dessa symboler i människors undermedvetna – utan att öppet deklarera vad målet egentligen är.

Den omvärldsbild som normen idag via massmedia levererar är till 100% är manipulation – manipulation som med vetenskaplig precision designats för att mottagarna skall tycka eller känna något, och på grundval av detta göra (eller avstå från att göra) något..

Även om någon av detaljerna i det massmediala hjärntvättsflödet empiriskt går att bekräfta, t ex en massaker någonstans i mellanöstern, så är hur detta vinklas och bakas in i sammanhang 100% manipulation.

Sedan TV:s intåg i människors vardagsrum bombarderas mänskligheten med subliminala kombinationer och bild och ljud för syftet att få oss att köpa något eller tro på något: en ny bil, ett par nya skor, en fantastisk lögn – eller en global tyranni.

 

Diktaturens morötter

Tvångsmarschen in i diktaturen dikteras inte bara av piskor och hotbilder såsom det fiktiva och ständigt närvarande hotet om terrorism som sedan den 11:e september 2001 är den grundton av fruktan som definierar de västliga så kallade demokratiernas så kallade civilisation.

Det finns också morötter designade att hypnotisera människorna till att tro att det finns positiva aspekter i en global tyranni vars prästerskap det internationella svartmureriet hoppas på att få bli.

Filmen “The Hunger Games”, t ex, är en fiktiv gestaltning av den diktatur forskare och föreläsare varnat för i decennier i USA. Nu har planen blivit en actionfilm och en ny ung generation fått detta destruktiva frö planterat i sina alltmer passiviserade och fördummade sinnen. Den planerade och alltigenom onda verklighet som gestaltas i filmen har blivit spännande och “inne”.

Och vem har inte sett det operasångande fåret “Frank” från TELE2 vars uppdykande i TV-rutan har som effekt att människor på subliminal nivå omfamnar, eller i vart fall tolererar, entiteter som påminner om svartmurarnas “gudom” Jahbulon.

Babylons sköka

Så, var någonstans i den här forcerade tvångsmarschen in en världsomspännande Luciferisk tyranni befinner sig Sverige?

Sverige anno 2012 kan tyvärr bäst beskrivas som den nya världsordningens skyltdocka – en Babylons sköka – ett samhälle som kopierat ur filmen “Stepford Wives” där självständiga kvinnor robotifieras så att samhället skall kunna hållas fram som positiv förebild för omvärlden.

Sverige är bl a det mest söndervaccinerade (mindre än en procent av Europas befolkning gick på svininfluensa-bluffen – hitills har 60% av svenskarna gjort det), kontantlösa (Sverige är världens mest kontantlösa land) och TV-zombifierade (halva Sverige såg melodifestivalen 2012) folk som ännu vandrar på planeten.

Efter Sveriges deltagande i offerslakten 2011 av vad som då var Afrikas bästa land, har eliten funnit det för gott att låta Sverige bli en plattform för att (1) motivera ännu fler konflikter mot länder som ännu hävdar självständighet gentemot Rothschild-klanens angloamerikanska imperium, (2) popularisera Lucifer och hans eldbefängda domäner, samt (3) med ungdomlig huvudlöshet låta tittarna gripas av EUfori över familjen Rothschilds kollapsande EU-diktatur.

Ovanstående är kontentan av vad eliten gjorde när de skickade den svenska sångerskan Lorine Zineb Noka Talhaoui till Azerbaijan och där lyfte upp henne som någon slags människorättsaktivist och sedan lät henne vinna med ett bidrag med titleln “Euphoria” – som i ett slag utgör en hyllning till EU liksom indikerar något som skulle kunna erinra om den extas praktiserande satanister uppges eftersträva.

EUphoria

Bidragets scenografi, om symbolsökandet nu skall tas ännu ett steg, är mörkt, mystiskt och inkluderar referenser till fullmånar såväl som konstellationen Orions bälte – vilken uppges ha ett alldeles speciellt ställe i svartmurares hjärtan.

Måhända är koreografin ändå det som är mest intressant.

Två tredjedelar in i framförandet hamnar sångerskan på golvet med snön fallande över sig och den efterlängtade euforin verkar kunna utebli.

Räddaren blir en svart man – Afrika? – som lyfter upp henne och dansen fortsätter.

Framförandet avslutas med att Afrika låter Loreen-Europa använda honom som stege och sätta sig på hans axlar – varpå på Afrika kollapsar och Europa ensamt står kvar.

Vad skall man säga om det?

Det angloamerikanska imperiets exploatering av Afrika är ingen nyhet men planeras att eskalera?.

Argumenten för att spektaklet på central nivå orkestrerades av Lucifers lakejer är flera och starka.

Evenemangets mantra var “Light your fire” vilket återspeglades i inledningsvinjett såväl som övergripande scenografi – där allt som kamerans fokus hamnade på fattade eld.

Klippet nedan visar hur Hin Håle belönar Babylons sköka med en tolvpoängare mot en fond av flammande lågor.

Hur mer uppenbart behöver det bli att världen via det Rothschildska angloamerikanska imperiet styrs av satanister som praktiserar ockult symbolism, innan vi stänger av TV-apparaterna och bojkottar Hollywood?


1. Frimurare. Här svartmurare eftersom de är ockultister som ägnar sig åt svartkonst och byggandet av sociala kontrollstrukturer vi andra skall hållas i mörker om.