‘Iran to get easy nukes once Israel strikes’

Datum: 2012-04-26
Längd: 00:11:15
Språk: Engelska
Sammanfattning: Den amerikanske översten Douglas MacGregor förklarar hur den pro-israeliska zionistlobbyn i USA köpt så gott som alla politiker i USA och i sommar eller höst vill starta ett krig mot Iran ingen i USA:s ledning sägs vara intresserad av..